Ann Heberlein: Den urspårade svenska skolan

Det tilltagande våldet i skolorna påverkar, föga förvånande, skolresultaten. I många europeiska länder ges eleverna betyg i uppförande och ordning. Men inte i Sverige. Av någon anledning.