Blandat i regeringen Andersson I

Regeringen Andersson I. Foto: Regeringskansliet
  • Onsdag 1 dec 2021 2021-12-01
E-post

Statsminister Magdalena Anderssons första ministär presenterades i anslutning till regeringsdeklarationen som avgavs under gårdagen. Regeringsbildningen kom att överraska de flesta. Flera utnämningar var djärvare än vad någon tidigare socialdemokratisk statsminister vågat sig på. Inklusive “Den Gamle på Torp” vars ande trots allt svävar över regeringen Andersson I i någon mån.

Partidistriktet i Stockholms län har kopplat ett fast grepp om regeringen där både stats- och finansminister kommer från det mer pragmatiska, och kanslihögerorienterade, länet vilket med andra ord både Magdalena Andersson och Mikael Damberg gör.

Det finns olika sätt att se på den ministerlista som presenterades och SvD krönikör Fredrik Johansson är sannolikt inte långt från sanningen när han menar att regeringen är att betrakta som en förberedelse inför en lång valrörelse.

 

Mikael Damberg finansminister enligt förhandsspekulationerna

 

Mikael Damberg tillhörde en av favoriterna till finansministerposten i förhandsspekulationerna. Mikael Damberg blir därmed en de facto nummer två i regeringen efter statsministern och valet kan förklaras med att det idag inte finns någon skickligare och mer omtyckt förhandlare än Damberg. Han brukar kallas in när alla andra kört fast och till skillnad från den av Public Service utsedde stjärnförhandlaren Ibrahim Baylan så levererar Damberg alltid resultat. På Baylans konto kan annars endast sådant som energiöverenskommelsen och turerna kring Cementa föras. 

Som utbildad förvaltningsekonom är Damberg väl förberedd redan från unga år inför uppgiften.

Damberg är även, vilket inte framgått tydligt i någon rapportering, van att hålla ihop stora grupper och ryggar inte för maktspråk. Han var som gruppledare i riksdagen känd för att ha hårda nypor i relation till riksdagledamöter i de fall han ansåg det motiverat.

Damberg förstärks av Ida Karkiainen och Max Elger. Karkiainen kommer närmast från riksdagen och Max Elger är ett arv från Magdalena Anderssons tid som finansminister och borgar för kontinuitet. Det blev även klart under gårdagen att Fredrik Olovsson fortsätter som statssekreterare vid finansen. Även han ett arv efter Magdalena Andersson. Emma Lennartsson ser ut att följa med Magdalena Andersson till statsrådsberedningen.

Att inte Emma Lennartsson fick ett eget departement eller upphöjdes till minister på finansen tyder på att Lennartsson kommer få motsvarande roll som Per Nuder hade åt Göran Persson. Med tanke på Lennartssons personliga egenskaper och om hon får den rollen har samtliga ministrar samt statssekreterare och andra politiska tjänstemän sannolikt goda skäl att prioritera sitt jobb och leva upp till Anderssons krav före allt annat.

Inklusive viljan eller behovet av att lyfta fram det egna egot, försöka ha ett normalt familjeliv eller en normal dygnsrytm.

Justitiedepartementets egen “Come-back kid” – Ygeman

 

Att Morgan Johansson fick förnyat förtroende som justitieminister var förutsägbart. Johansson tillhör Skåne-distriktet som var först ut att visa Magdalena Andersson sitt stöd i nomineringarna till ordförandeposten i Socialdemokraterna. Ett stöd som nu betalas tillbaka. Som lönat sig.

Anders Ygeman är annars åter på justitiedepartementet som han lämnade i samband med skandalen på Transportstyrelsen. Efter att Mikael Damberg tillträdde som inrikesminister på justitiedepartementet vid regeringsbildningen 2019 städades mycket av den oreda ut på justitiedepartementet som Ygeman ansvarat för under sin tidigare period på departementet i sin roll som inrikesminister.

Att Ygeman nu gör en retur till departementet men i en ny roll som migrations- och integrationsminister kan innebära att mycket av det reformtempo och de resursförstärkningar som tillfördes under Dambergs tid nu går tillbaka när det faller tillbaka på Morgan Johansson. Med ytterligare tunga områden som nu rullats tillbaka kan arbetsbördan bli väl tung. 

För den detaljorienterade Johansson kan det innebära att en rad med åtgärder kommer försenas eftersom dygnet endast har 24 timmar.

Johannson är även känd för sin orädda, och ibland tämligen aggressiva debattstil på bland annat Twitter.

Som ordförande för Stockholms Arbetarekommun har Ygeman å sin sida dessutom en helt annan grundsyn på hur migration och integrationsproblem skall lösas än den som regeringen givit uttryck för. För en uppluckring har dessutom Ygeman stöd från EMA-enheten, den enhet på Justitiedepartementet som anvarar för medborgarskaps- och migrationsfrågor. Denna enhet domineras av tjänstemän som står Miljöpartiets Maria Ferm och Socialdemokrater för Tro och Solidaritets linje nära trots att de skall vara opolitiska.

Den viljeinriktning som Magdalena Andersson visade i regeringsförklaringen, att komma tillrätta med hedersrelaterat våld och förtryck vilket kan relateras till integrationsområdet kan mycket väl komma på skam då Stockholms Arbetarekommun som leds av Ygeman, och som står Tro och Solidaritet nära, har en helt annan inställning till såväl förekomst som eventuella åtgärder än den insikt som Andersson kommunicerade i regeringsförklaringen.

Alternativet är att Ygeman i de frågorna låter sig fjärrstyras av statsrådsberedningen och istället ägnar sig dedikerat åt idrotten vilket även det hamnat i hans ministerportfölj. Det skulle i sådana fall lugna profilerade sportjournalister som var öppet kritiska under gårdagen. Ygeman är enligt uppgift en duglig fotbollsspelare och fruktad motståndare vid den årliga fotbollsmatch när regeringen ställs mot oppositionen.

Ygeman har historiskt varit skicklig även vid olika typer av medieframträdanden och är omtyckt av journalister.

Krockkudde, valarbetare eller fortsättning av miljöpartiets politik – Strandhäll är tillbaka

 

En annan nygammal minister är Annika Strandhäll som under mellanperioden sedan hon avgick som socialförsäkringsminister blivit vald till ordförande för S-kvinnor. Strandhäll är utnämnd till miljöminister utan att tidigare ha visat intresse eller spår av kompetens inom politikområdet annat än att hon är en uttalad kärnkraftmotståndare efter att ha sett TV-serien “Tjernobyl” på Netflix.

Med ett tydligt storstadsperspektiv, och som ledamot för Stockholms stad samt en nästan ännu tydligare aktivistisk profil är risken överhängande på en fortsättning på den av Miljöpartiet förda politiska inriktningen givet att Strandhäll får tänka eller agera helt själv. En politik som på sikt kommer riskera allt mänskligt liv norr om Dalälven samt utgöra dödsstöten mot svensk livsmedelsproduktion tillsammans med övriga basnäringar. 

En annan avsikt eller idé med utnämningen av Strandhäll som Andersson mycket väl kan ha haft är att Strandhäll får tjäna som krockkudde mellan statsministern och Miljöpartiet där Strandhäll är uppskattad. Det kan visa sig vara nödvändigt att ha en krockkudde om Andersson har för avsikt att i olika avseenden avvika från det som Miljöpartiet uppfattat som bindande uppgörelser och löften.

Strandhäll är dessutom känd inom oppositionen som en av Sveriges mest polariserande och drivande politiker på sociala medier. Inte sällan har hon som riksdagsledamot deltagit i olika former av drev och är i grunden i sin stil på sociala medier rätt lik justitieminister Morgan Johansson.

Biståndet – Miljöpartiet via ombud?

 

Matilda Ernkrans får ett nytt ansvarsområde som biståndsminister. Då Ernkrans inte heller där har någon vidare kunskap eller erfarenhet av det politiska område som hon kommer ansvara för så är det inte rimligt att förvänta sig några större förändringar av inriktningen. Ett exempel på svag kompetens inom utrikes ärenden, dit biståndet hör, är att Ernkrans felaktigt använder namnet Burma på Myanmar.

Biståndsenheten på Utrikesdepartementet domineras dessutom av tjänstemän som visat öppet sina sympatier för Miljöpartiet i allmänhet och Ernkrans företrädare i ämbetet Per Olsson Fridhs aktivistiska läggning i synnerhet.

Ett alternativ till en så pass svag minister är att biståndspolitiken omvänt kommer utformas av Carin Jämtin, tidigare partisekreterare och biståndsminister i regeringen Persson fram till 2006. Från Jämtins position som generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida skulle därmed biståndspolitiken utformas med en tyngdpunkt på demokrati- och klimatbistånd som bägge ur ett internationellt perspektiv är tyngda av korruption.

Jämtin har ingen annan syn på vare sig Islamic Relief eller biståndspolitikens inriktning än Miljöpartiet.

En sådan omvänd ordning skulle i sak inte förändra någonting utan vara en fortsatt garant för miljonutbetalningarna till Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief.

Kulturen – Mer byråkrati och mindre Bolibompa

 

Jeanette Gustafsdotter som ny kulturminister är svår att värdera men det finns ett antal positiva inslag. Gustafsdottter är jur kand och journalist med flerårig erfarenhet som föreläsare inom juridik, journalistisk och kommunikation. Hon har bland annat en bakgrund på Tidningsutgivarna som motsatt sig repressiva ändringar i mediegrundlagar.

Det kan båda gott för sämre kunde det inte bli jämfört med de tidigare ministrarna från Miljöpartiet. Det fanns dessutom en uppenbar risk att Lawen Redar (S) och gruppledare i kulturutskottet annars skulle ta posten vilket vore en signal om fortsatt okontrollerbar miljardrullning till fel ändamål.

Nu kom inte den signalen. Inte ännu i varje fall.

Hur utnämningen av Gustafsdotter, med sin bakgrund som journalist, kommer påverka Morgan Johanssons försök att inskränka yttrandefriheten i allmänhet och informationsfriheterna i synnerhet återstår att se inför utskottsberedningen av Johanssons grundlagsproposition i Konstitutionsutskottet. Tidningsutgivarna har tidigare uttryckt sig i skarpa ordalag mot förslaget.

På minuskontot ville Gustafsdotter som VD för Tidningsutgivarna ha ett möte med moderaternas partiledare angående riksdagsledamoten Hanif Bali om den senares symbolspråk på sociala medier. En intervention som borde vara helt otänkbar i en demokrati med tydliga gränser mellan media och politik. Ingen media skulle omvänt acceptera en politisk intervention på hur media framställer ett partis politik eller om politiken försöker påverka nyhetsvärdering eller programinnehåll.

Yttrandefrihet går i bägge riktningar vilket Gustafsdotter kommer behöva påminnas om. Om inte av den annars rätt bleka oppositionen så i varje fall av media.

Aftonbladets biträdande kulturredaktör Eric Rosén luftar annars inlindad kritik mot utnämningen vilket för andra än den identitära post-marxistiska vänstern är ett positivt tecken som kan båda gott inför framtiden. Aftonbladets ledar- samt kultursidor är väl kända inom Socialdemokraterna som säkra kontraindikatorer.

På samma sätt erfar Ledarsidorna under tisdagen att det finns en oro från sfären kring Folbildningsrådet att Gustafsdotter “inte förstår” kulturens roll i ett bredare perspektiv. Att hon skulle vara för mycket av kulturbyråkrat och för lite av Bolibompa-aktivist. Även detta i grunden positivt då Folkbildningsrådet och andra kulturaktörer vare sig förstått sin roll eller varifrån pengarna dom ser som självklara kommer. Det kommer krävas en byråkrat för att stoppa miljardrullningen av skattemedel till bland annat radikaliserande miljöer och medvetandegöra hela kultursektorn vem det är som förser dem med pengar. Skattebetalarna.

Det vill säga mer av byråkrati och mindre av Bolibompa.

Gustafsdotter har dessutom sedan tidigare en egen karriär utanför politiken.

Eneroth – den oumbärlige

 

Tomas Eneroth blir kvar som infrastruktruminister. Eneroth är försvagad partiinternt men kan frågorna på en sådan nivå att han i praktiken är oumbärlig. I varje fall för stunden. Då särskilda åklagarkammaren under gårdagen formellt öppnade en förundersökning riktad mot Eneroth misstänkt för sexuellt ofredande är hans närmaste framtid osäker. Även om förundersökningen läggs ner kommer det resa frågor om han kommer återfinnas i regeringen efter valet 2022 om nu Andersson skulle få stå som regeringsbildare igen.

Från hans partidistrikt reses nu krav på att han inte skall toppa listan inför valet 2022. Skulle han mista den platsen riskerar han att inte bli vald till riksdagen vid nästa val då S i Kronobergs län endast har två mandat.

Eneroth är känd för att vara korrekt och framför allt begriplig när han ger intervjuer till skillnad från flera av hans tidigare kollegor som mest pladdrat på.

Eneroth flankeras på departementet av Khashayar Farmanbar, som ny energi- och digitaliseringsminister. Farmanbar kommer ursprungligen från it-sektorn. Han har närmast varit oppositionsborgarråd i Nacka (vilket även är Magdalena Anderssons hemkommun), och är i likhet med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi av iranskt ursprung.

Huruvida Farmanbar kommer ta vid efter sin företrädares, Anders Ygemans, styvnackade försvar, förminskningar och bortförklaringar av de höga elpriserna för vanliga väljare eller på annat sätt försvara regeringens tidigare prestationer inför dessa återstår att se. “Kash” som han kallas i trängre kretsar är inte känd för att ta en kula för andras misstag eller felbeslut varför frågan om elpriserna kan komma att förfölja Ygeman en tid till.

Även Farmanbar bidrar med erfarenhet från det riktiga arbetslivet.

Näringsdepartementet: Frågetecken från förr kommer tillbaka

 

Karl Petter Thorwaldsson utsågs till ny näringsmininster efter Ibrahim Baylan. För en yttre betraktare ett naturligt val med Thorwaldssons bakgrund som LO-ordförande. Men i reella termer har inte Thorwaldsson den LO-bakgrund som det ges sken av. I själva verket är han mer politiker än fackföreningsföreträdare.

Thorwaldsson är sprungen ur SSU där han varit ordförande samt har en lång bakgrund som ordförande i ABF under den tid som bland annat kursgården Brunnsvik, en kursgård med stor historisk betydelse för arbetarrörelsen, gick i konkurs samtidigt som omfattande oegentligheter med bidragsredovisning uppdagades. Den röra detta kom att omfatta tog år att reda ut och vissa delar är än idag inte helt klarlagda.

Thorwaldsson står Omar Mustafa och den sfär Mustafa representerar nära. När Omar Mustafa tog examen från Bommersviksakademin 2013 vände sig Thorwaldsson direkt till Mustafa i sitt avslutningtal till eleverna och sade

”du kommer alltid vara en av oss”.

Omar Mustafa tvingades senare samma år lämna alla sina uppdrag i partiet när han ställdes inför valet att fortsatt vara ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, Muslimska brödraskapets sammanhållande organisation, eller posten i Socialdemokraternas partistyrelse. Mustafa valde Islamiska Förbundet i Sverige.

Anna-Caren Sätherberg lämnar riksdagen för att bli landsbygdsminister i Thorwaldssons departement. Sett till hennes bakgrund, som boende i Jämtland och tidigare engagerad i besöksnäringsfrågor, är valet en kvalitetshöjning sedan tidigare.

Tidigare ministrar, Ibrahim Baylan samt Jennie Nilsson, har helt saknat kompetens och egen erfarenhet. Framtiden får utvisa huruvida Sätherberg bryter med den tradition av låg prestation och oförståelse för sakfrågorna som hennes företrädare lämnar efter sig inom departementets ansvarsområde.

Också  Sätherberg bidrar med reell arbetslivskompetens från ett liv utanför politiken.

Skolområdet samt arbetsmarknadsdepartementet förstärks

 

Anna Ekströms utbildningsdepartement förstärks med Lina Axelsson Kihlbom som med sin bakgrund i 2015 års skolkommission och grundskolechef i Haninge kommun mycket väl kan bidra positivt till departementets arbete samt inte minst bidra till att putsa utbildningsdepartementets skamfilade rykte. Inte bara de riggade PISA-resultatet tynger Ekströms trovärdighet utan miljardrullningen till Folkbildningsrådet, utan egentlig styrning eller vilja till kontroll, bidrar till den allt sämre trovärdigheten hos departementets politiska ledning som även har nära relationer till Tro och Solidaritet.

Anna Ekströms statssekreterare Kristina Persdotter har sin politiska bas i föreningen Hjärta som leds av Tro och Solidaritets politiske sekreterare Mattias Irving och där diakonen och opinionsbildaren Anna Ardin även hon återfinns i styrelsen.

Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister är EU-parlamentariker sedan 2019 och har en bakgrund på LO där han var EU-samordnare 2010–2019. Dessförinnan var han politiskt sakkunnig hos Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet 2007–2010. Danielsson är uppväxt i Borlänge och har studerat i Linköping (magister i statsvetenskap).

Utnämningen av Danielsson stärker ytterligare banden med fackföreningsrörelsen i allmänhet och LO i synnerhet vilket är helt avgörande för att Magdalena Andersson skall kunna få utrymme att omorientera socialdemokratin.

Sammanfattning

 

Statsminister Magdalena Andersson går nu sin egen väg. Även i jämförelse med hennes läromästare Göran Persson eller “Den Gamle på Torp”. För socialdemokratiska kremlologer är flera av utnämningarna något av överraskningar. Bland annat har hon valt två ministrar med iranskt ursprung, bägge shia-muslimer, och inte tagit in någon annan minoritet vilket sänder en rad med tydliga signaler. Främst att kompetens går före alla andra kvoteringskriterier och traditioner.

Inte ens Göran Persson vågade ta det steget fullt ut.

Samtidigt upprätthålls en rad med partiinterna makt- och terrorbalanser genom att hon lyfter in Strandhäll, som företräder Stockholms stad i riksdagen och därmed förstärker “stadens” representation i regeringen. En signal om att maktbalansen mellan staden och länet inte rubbats allt för mycket. Och, för första gången på länge har fackföreningsrörelsen en stor representation med i varje fall i teorin minst fem ministrar med facklig bakgrund. Ytterligare en signal till rörelsen om att det är nya tider, eller nygamla tider, som väntar.

Med hårt arbete, långa dagar och där resultatet är det enda som kommer räknas. Där Emma Lennartsson sannolikt kommer få rollen som “Chief Auditor”. I de tider som väntar kan sannolikt titeln komma att bytas ut till “Chief Whipper” om någon minister skulle råka ha en dålig dag. Att kontrollera, följa upp och utvärdera varje ministers, statssekreterares och politiskt sakkunniges prestation. Att Lennartsson har sin politiska bas i Stockholms stad bidrar till att terrorbalansen mellan stad och län kommer vara fortsatt stabil.

Parallellerna med Per Nuders roll som intern bödel åt Göran Persson är i sådana fall uppenbara.

Det finns sannolikt en mycket klar tanke bakom varje utnämning, även om den inte alltid är lätt att följa, men där de viktigaste utnämningarna fortfarande återstår. Dessa sker på torsdagens regeringssammanträde när statssekreterarna tillkännages.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se