Ledarsidor

No Picture

Två år i varje klass

Kritiken mot LO:s valkonferens fortsätter med lite olika perspektiv. Dock lyser de bristande historiekunskaperna igenom hos i praktiken samtliga ledarskribenter som försöker sig på att kritisera.


No Picture

Den logiska plattformen

I likhet att Ledarsidorna.se söker den logiska plattform som ligger bakom ledarskribenternas och samhällsanalytikernas utsagor finns det skäl att redogöra för den egna.


No Picture

Utblick nummer två: Molnen vid horisonten

I årets andra utblick så går jag igenom veckan som gått och försöker fånga några av de signaler som kom för att sia om den närmaste framtiden i svensk inrikespolitik. Det ser inte bra ut nu. Både arbetarrörelse och regering visar beröringsskräck även om undantagen finns.


No Picture

Tänk på barnen i Afrika istället

Expressen använder sig av ett klassikt statistiskt trick när de idag hänvisar till PWC senaste rapport. Men är statistik verkligen så absolut? Ska den inte sättas i relation till något vi känner igen istället?No Picture

Rädda det som räddas kan

Dagens Industris ledare idag låter påskina att Investors avskrivning av vårdkoncernen Aleris med en miljard är den naturligaste saken i världen. Men är den det?


No Picture

Manligt och kvinnligt.

När en månad gått av supervalåret 2014 börjar det utkristallisera sig en skillnad på vad ledarsidorna presterar. En skillnad som är lika tydlig som den mellan könen.


No Picture

Statistiskt säkerställda problem

SvD resonerar kring Lafferkurvan och hävdar att skattetrycket sänkts samtidigt som skatteintäkterna ökat. Men gäller det alla och envar? Påståendet tål att granskas. Och vad får vi ut av detta?


No Picture

Bjälken i ögat

SvD Ledare idag, författad av Ivar Arpi, är en av de bättre i ämnet på länge i ämnet representativ demokrati och migration. Men varför ska det vara så svårt att skriva om borgerlighetens egna tillkortakommanden? Det blir snarast kontraproduktivt.


No Picture

Utblick nummer ett, 2014 – Extremismens år.

En gång per vecka, lördagar eller söndagar, kommer jag återvända till något av mitt gamla format men samtidigt försöka lägga en brygga till mitt nya genom att summera veckan som gått och försöka sia något, göra en utblick, om framtiden.