Övriga ledarsidor


Libanon: Ett dramatiskt maktskifte

Saad Hariris avgång är djupt oroande för Libanon. Det politiska läget här i Libanon är mycket skört och premiärministerns besked kan leda till en kaosartad situation skriver Stina Blomgren i en analys på SVT.se som landar rätt….


Invandringen och den banala godheten

Före hösten 2015 hade jag inte ägnat migrationsfrågan något större intresse. Jag intresserade mig för andra frågor, både som privatperson och offentlig debattör – psykvården, sexualbrott och skolan tillhörde de ämnen jag skrev mest om. Hösten 2015…


Principlöshet och pressetik

En princip utmärks av två saker – den äger allmängiltighet och betraktas som eftersträvansvärd av den som förfäktar den. Den princip man påstår sig följa i en situation bör man alltså använda sig av i andra, liknande…