Övrigt


No Picture

En tickande bomb

Arbetsförmedlingen rapporterar glädjande om 101 000 nya jobb. Men är det verkligen jobb på rätt ställen i samhället för att ekonomin skall gå ihop? I AF prognos ligger en tickande bomb och sover fram till 2018.


Chris Forsne: Ättestupan

Chris Forsne beskriver den nya ättestupa som dagens pensionärer upplever men kanske framför allt framtidens pensionärer, du och jag, måste förbereda oss på. Något annat är sannolikt inte rimligt att förvänta sig.


Ann Heberlein: Den rimliga oron

Kanske var det för att jag nåtts av budet om Karin Johannissons död samma morgon som jag började fundera över känsloläget i svensk offentlighet, såsom det tar sig uttryck i public service och de stora dagstidningarna. Karin…