Övrigt







No Picture

Som en resa till Ibiza. Fast dyrare

Statssekreterare Erik Bromander är infrastrukturminister Anna Johanssons, S, närmaste medarbetare. Hans kommentar kring hans dyra resvanor reser ännu fler frågor då han inte kan redogöra för vad han gör om dagarna.