Advokatsamfundet

No Picture

Advokatsamfundet måste tyglas hårdare

Advokatsamfundet, som mer och mer kommit att utvecklas till en politisk organisation med en särställning över alla andra i samhället väljer ny ordförande i juni. Ett ordförandeval som bäddar för en stor dramatik som kommer påverka hela samhället.


No Picture

Krisen i polisen: Det är bara att gilla läget

Rikspolischef Dan Eliasson visar handlingskraft och ger länspolischefen i Skåne, Annika Stenberg, sparken med omedelbar verkan. Detta drag säkrar med en sannolikhet på gränsen till visshet hans eget jobb. Det är bara att gilla läget.


No Picture

Advokatsamfundet – hotet mot rättssäkerheten?

Med den pågående processen om särtillämpning av Socialstyrelsen regelverk för hygien inom vården blir Advokatsamfundets roll tydligt. En roll som måste regleras noggrannare för att inte hota vare sig rättssäkerhet eller förtroende.No Picture

Hilda och Ruben strikes again

Polisens problem fortsätter. Aftonbladet rapporterar om att 154 poliser slutat i förtid redan i år. Bakom sägs regionchefen Annika Stenberg ligga som del av skälen. Stenberg själv återfinns, som en slump, i ett nätverk kantat av misslyckanden.


No Picture

Håller polisens chefer måttet?

Lena Tysk, den nu omplacerade polisområdeschefen, visar sig ha en historia bakom sig. Inte bara som domare i hamstertävlingar utan annat som berör samhällets förmåga att möta hot.No Picture

Hilda, Ruben, folket och de folkvalda

I tidningen FOKUS, i ett nummer från 2008, identifierade bland annat Morgan Johansson, dagens justitieminister, samt flera professorer i juridik att det pågick den största förändringen av europeisk statsförvaltning i modern tid. En ”juridifiering” av makt. Där…


No Picture

Hilda och Ruben, som ett lyckligt äktenskap

Advokatsamfundet intar en särställning i den svenska statsförvaltningen. Mest anmärkningsvärd är advokatens ställning i förhållande till svensk rätt i övrigt där advokaten står höjd över alla andra.


No Picture

Sans och balans

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Rambergs krönika i Advokatsamfundets tidning Advokaten visar på behovet av en reformering av den särställning advokater har.