oktober 2016

No Picture

Vladimir Putin och de sju haven

Försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker sig försiktigt om den ryska omdisponeringen av ytstridskrafter till Östersjön. Det gör han klokt i. Allt som sker nu är ingen nyhet utan en del av en trend som pågått under lång tid.


No Picture

Som en resa till Ibiza. Fast dyrare

Statssekreterare Erik Bromander är infrastrukturminister Anna Johanssons, S, närmaste medarbetare. Hans kommentar kring hans dyra resvanor reser ännu fler frågor då han inte kan redogöra för vad han gör om dagarna.No Picture

Det kom en man från Homs

Det kom en man från Homs. Som klär allt i ord, även det som skulle kunna vara en lösning på vår idag havererade migrations- och integrationspolitik. Individens ansvar. En historia om ansvar, vilja heder och respekt.