Regeringen

En ny spelplan växer fram lagom till valet 2018

Gårdagens besked, att Sverigedemokraterna avser yrka på en folkomröstning om de föreslagna nya mediegrundlagarna, kom sannolikt som en överraskning för de flesta. Det finns dock en rad med vanföreställningar om omröstningens status. Folkomröstningar är i regel endast…


Media: En granskning av media med stora, och farliga, brister

Under våren 2017 har mediernas rapportering om migration, i synnerhet invandringen till Sverige, debatterats flitigt. Det har hävdats att svenska nyhetsmedier ger en överdrivet positiv bild av invandringen, men också motsatsen. Aktuella empiriska studier av den svenska…