Därför kan inte Wagnergruppen räknas bort

Wagnergruppens logo / Yevgeny Prigozhin. BIldkälla: Wikipedia
  • Måndag 26 jun 2023 2023-06-26
E-post 87

Vad som ligger bakom Yevgeny Prigozhin agerande den gångna helgen som chef för den i varje fall tidigare Kreml-allierade Wagner-gruppen kantas av rykten och obekräftade uppgifter. Och vad som sker nu är osäkert. Wagner-gruppens inflytande sträcker sig långt in i Afrika och Sydamerika samtidigt som Putins andra ben för sina operationer utanför den reguljära armén, “trollfarmen” Internet Research Agencys framtid är minst lika osäker. Eller höljd i medvetet dunkel.

Vad som ligger bakom Yevgeny Prigozhin agerande den gångna helgen som chef för den i varje fall tidigare Kreml-allierade Wagner-gruppen kantas av rykten och obekräftade uppgifter. Gruppen, en privat armé av rekryter från fängelser och andra legosoldater som har utkämpat några av de dödligaste striderna i Rysslands invasion av Ukraina håller i många avseenden bättre kvalitet, och är bättre utrustade, än de ryska reguljära trupperna.

Wagnerupproret har försvagat Putin och visar att det ryska systemet har problem. Det säger Johan Norberg, militäranalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

– Bilden av den ryska makten som konsoliderad och säker har fått sig en törn.

När Prigozhin Wagnertrupper intog stad efter stad i Ryssland drog många slutsatsen att Vladimir Putins makt är försvagad – vilket i sig påverkar presidentens makt, menar Norberg. Det var förvånande att Wagnergruppen lyckades ta sig så långt så snabbt, säger Norbergt till SVT och menar vidare att

– Det påverkar definitivt bilden av hur vi uppfattar Ryssland. Och kanske ännu viktigare: bilden som många ryssar och kanske även den ryska eliten har.

– Om det är ett äkta kuppförsök, vilket det framstår som, är det något som säkerhetstjänsten borde ha upptäckt och förhindrat.

Men Wagner-gruppen är inte en legoarmé vars verksamhet är isolerad till Ukraina. Tvärtom är gruppen ett av två av Vladimir Putins verktyg för rysk expansion av sin intressesfär i andra världsdelar.

Relaterat: Kuppförsök eller maktkonsolidering?

Expansion via proxy eller ombud

Det ena benet är det privata säkerhetsföretaget Wagner Group och det andra är den S:t Petersburg baserade “trollfarm” Internet Research Agency (IRA). Båda är ett stort hot mot demokratin och rättsstatsprincipen i och utanför Afrika där Rysslaand sedan ett decennium ökat sin närvaro.

2017 satte till exempel Wagnergruppen ut cirka 500 män för att slå ner lokala uppror mot Sudans dåvaraande diktator Omar al-Bashirs regering. Som betalning fick Prigozhin exklusiva rättigheter till guldbrytning i Sudan. Ryssland å sin sida erbjöds att etablera en flottbas i Röda havet av al-Bashir.

Under de senaste åren har Wagnergruppens entreprenörer varit aktiva och spridit ut sig över Mellanöstern och Afrika, inklusive i  Syrien, Jemen, Libyen, Sudan, Moçambique, Madagaskar, Centralafrikanska republiken och Mali. Även Venezuela har varit föremål för Wagner-gruppens närvaro.

Waagner-gruppen har främst haft i uppdrag skydda de styrande eller framväxande regerande eliterna och kritiska infrastrukturer. I förlängningen har det resulterat i att Ryssland ökat sannolikheten för att kunna etablera militärbaser i flera länder, med Burundi, Moçambique, Eritrea, Somaliland, Egypten, Libyen och Sudan. Rysslands närvaro sammanfaller i flera fall med Turkiets motsvarande.

Kränkningar av mänskliga rättigheter legio

Med expansionen av paramilitära privatarméer följer kränkningar av mänskliga rättigheter där särskilt Wagner-gruppen har pekats ut som en av de mest frekvent förekommande. Europaparlamentet har fördömt särskilt Ryssland och Wagner-gruppen för detta och lägger ansvaret på den ryska staten för att ha i grunden finansierat och utbildat dem. 

I en resolution uppmanade EU-parlamentet kommissionen att verka för att säkerställa att bryta alla band med gruppen och dess anställda. Parlamentet uppmanade kommissionen att se till att EU-medel inte under några omständigheter kan användas av mottagarländerna för att finansiera privata militära företag.

Efter den gångna helgens händelser finns det goda skäl att inte göra allt för snabba eller tvärsäkra bedömningar om vare sig Yevgeny Prigozhin roll och framtid eller hur relationen med Vladimir Putin ser ut.

Wagner-gruppen är i allra högsta grad närvarande i afrikanska länder som sammanfaller med Turkiets intressesfär. Vilket gör president Recep Tayyip Erdogans snabba stöd till Putin under lördagen än mer intressant. För det framgår heller inte någonstans i rapporteringen om det avtal som slöts mellan Putin och Prigozhin under vilka förutsättningar som Wagner-gruppen kommer agera fortsättningsvis i Afrika.

Relaterat: Turkiet och NATO tillbaka till vardagen – Allt är inte bara F-16

Afrika med sina rika naturtillgångar och möjligheter till att etablera lönsamma samarbeten med samt inte minst flytta fram positionerna genom etablering av militärbaser.

Relaterat: Turkiet destabiliserar i krigets skugga den globala energiförsörjningen

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se