Den palestinska brigadens järngrepp om UD skakat men intakt

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Tisdag 19 mar 2024 2024-03-19
E-post 176

Även om regeringen genom Sida rycker upp statfinansieringen av delar av det biståndsindustriella komplexet står mycket av Socialdemokraternas maktstrukturer på UD orörda. Den palestinska brigaden bevakar bland annat Olof Palmes Internationella Centers intressen noga.

Vid ett möte den 15 mars meddelade Sida att samtliga avtal med strategiska partnerorganisationer (SPO) inom civilsamhället sägs upp något som fått flera organisationer att reagera kraftigt.

Sida har för närvarande samarbete med 17 svenska strategiska partnerorganisationer.

Även om flera av organisationerna med stor sannolikhet kan komma att få förnyat förtroende men med ett förändrat uppdrag så är förändringen ett väntat steg av regeringens ambition att förändra såväl biståndets inriktning som utformning.

Av de organisationer som nu förlorar stödet intar Olof Palmes Internationellla Center, OPIC, samt Forum Civ en särställning. OPIC är Socialdemokraternas egen enhet för internationellt utvecklingsarbete och Socialdemokraterna har varit det enda av riksdagspartierna som haft statusen som strategisk partnerorganisation. Detta i sig har underlättat för Sveavägen 68 att ha insyn i Sidas arbete då de löpande kunnat legitimera täta kontakter på alla nivåer med ansvariga tjänstemän.

Forum Civ är i praktiken ett Sida i miniatyr. Organisationen är en förening vars medlemmar är andra civilsamhällesorganisationer. Budgeten ligger på en dryg halv miljard kronor per år och är helt skyddad från insyn. Forum Civ omfattas inte av Tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip och kallas i vissa internationella sammanhang för Sveriges enhet för ”Black Ops”.

Inte ens föreningens medlemmar har full överblick eller insyn i vilken verksamhet som Forum Civ finansierar med svenska skattemedel.

Men detta drag av Johan Forsell (M) kommer inte på något sätt bryta Socialdemokraternas inflytande över utrikespolitiken i allmänhet eller bistånds- och migrationspolitiken i synnerhet.

Relaterat Regeringar kommer och går – “Dirty Dozen” består

Kreml-trogen falang har partiet i fast grepp

Socialdemokraternas tidning Aktuellt i Politiken, AiP planerade utgivning av ett temanummer om fred baserades inledningdvis på en undersökning om vad läsarna anser om fred och säkerhetspolitik. Även om undersökningen nu är nedplockad från nätet efter Ledarsidornas avslöjande om den låga datasäkerheten, som gjorde enkäten oanvändbar, har den en relevans i sin utformning. För att förstå utvecklingen på Utrikesdepartementet.

Relaterat: Så öppnar S dörren på vid gavel för informationspåverkan

Den kraftiga slagsidan åt en mer Kreml-trogen utrikespolitisk är tydlig där läsarna får förslag på företrädare som Pierre Schori, Jan Eliasson och Maj Britt Theorin ska utses till partiets främsta fredspolitiker. Även bland vad som är den viktigaste frågan visar på en tydlig slagsida då bland annat förslaget att hindra Donald Trump att bli vald som USA:s president kom upp som alternativ.

Numrets utformning pekar på att OPIC, eller Olof Palmes Internationella Center, har ett stort inflytande på den socialdemokratiska politikutvecklingen. Det sammanfaller dessutom med sidorgganisationen Tro och Solidaritets inbjudan till Iftar för att stödja Hamas kamp mot Israel i Gaza inför Ramadan.

Motsvarande inbjudan till Yom Kippur för att manifestera mot Hamas terror mot judar har aldrig, och kommer aldrig att inträffa. Det är ingen slump att OPIC medarbetare senare i livet kunnat göra karriärer på Utrikesdepartementet.

Evenemangets huvudtalare var Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist, tidigare försvarsminister, som byggt hela sin politiska karriär på en nära relation till PKK, ett starkt engagemang i Palestinafrågan och ett kompakt motstånd mot försvarsalliansen Nato.

Hultqvist fick redan 2015 ta emot “Order of Merit” från Palestinas president Mahmoud Abbas vid den senares besök i Stockholm som ett erkännande av de stora tjänster han gjort. Margot Wallström erhöll Grand Star of the Order of Jerusalem året efter.

Att OPIC och Tro och Solidaritet dominerar bland de opolitiska socialdemokratiska tjänstemännen på utrikesdepartementet är annars väl känt. Och den politiska linjen, i huvudsak Israel-fientlig slår igenom i utnämningen av ny ambassadör vid dialogcentret i Amman.

Fortsatt Israel-fientlig politik

Dialogcentret i Amman grundades efter att det svenska institutet i Alexandria stängdes under stor brådska. Institutet stängdes efter det att Peter Weiderud, som 2015 utsågs till institutets direktor, utvecklat verksamheten att komma för nära det Muslimska brödraskapet. Weiderud är tidigare ordförande för Tror och Solidaritet och menar att Muslimska brödraskapet är ungefär som svenska kristdemokrater bara att de är muslimer.

Även om UD menade att skälet var en hyreskonflikt med Statens Fastighetsverk kunde Ledarsidorna belägga att förklaringen var en direkt osanning.

Det egentliga skälet var att Egyptens säkerhetstjänst tröttnat på det svenska samarbetet med det i Egypten förbjudna fascistiska nätverket menar såväl källor på UD som från andra bedömare med insyn.

Relaterat: UD:s rökridåer reser fler frågor än svar

Nu lämnar ambassadör Charlotta Sparre posten som ambassdör vid dialogcentret och efterträds av Ann Måwe. Måwe kommer närmast från beskickningen i Hanoi, Vietnam. Måwes make är Jonas Sjöstedt. Sjöstedt är tidigare partiledare för Vänsterpartiet och kandidat till årets val till EUP.

Vid invigningen av Dialogcentret bjöds företrädare in från alla religiösa inriktningar och stater i regionen in för att delta. Utom judendom och staten Israel. Det är osannolikt att centret kommer få en annan inriktning nu. Även om Måwe inte ger uttrryck för det i tjänsten har hon ingen annan personlig politisk uppfattning om staten Israel än sin make och sitt parti.

Andra tydliga tecken på att OPIC och ”Den palestinska brigaden” på UD styr det vardagliga arbetet med allt från personaltillsättningar som Måwe till vad som kommuniceras från departementet är, om än via proxy, Carl Skau vid FN:s livmedelsprogram (WFP).

Carl Skau tillhör den krets av UD-tjänstemän som står den tidigare kabinettsekreteraren Annika Söder (S) nära. Som varit själva förutsättningen för deras karriärer. Skau har vid ett flertal tillfällen, i bland annat SVT Nyheter kommunicerat förhållandena i Gaza ur ett palestinskt perspektiv. Ingenstans i hans eller andra UD-tjänstemäns officiella kommunikation nämns terrorattacken mot 1 200 israeliska civila den sjunde oktober.

Idag är det i praktiken Söders, och i viss mån Margot Wallströms främsta rådgivarkrets i form av det forna utrikesrådet politik, Ellinor Hammarskjöld idag i rollen som rättschef som styr departementet.

Ambassadör Olof Skoogs utnämning till till EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter indikerar samma fenomen.

EU:s nya särskilda representant kommer att fortsätta sin företrädares arbete för att bidra till genomförandet av EU:s politik för mänskliga rättigheter, EU:s ståndpunkter om främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt och stöd till internationell straffrätt. Dessutom ska han bidra till att skapa en starkare europeisk röst genom dialoger om mänskliga rättigheter med regeringar i länder utanför EU och internationella och regionala organisationer samt med det civila samhällets organisationer och andra relevanta aktörer.

Skoog hade aldrig föreslagits till tjänsten om inte OPIC:s, Söders och Wallströms lojala ”stay-behind” och den Palestinska brigaden drivit ideologiskt lojala namn inför Tobias Billström och Johan Forsell.

Dessa utnämningar kan fortsatt kritisera den sittande svenska regeringen från ett OPIC-perspektiv från positioner som ibland är överordnat den svenska regeringen utan större risk.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se