Energikrisen: Vad är det för fel på rödgröna partier?

Kärnkraftverket Ringhals. Foto: Wikipedia
  • Måndag 17 jan 2022 2022-01-17
E-post 1145

Även om det blåser just idag, med låga elpriser som följd, är december månads elfaktura obetald för de flesta. En elfaktura som ramar in och symboliserar effekterna av två mandatperioder med rödgrön energipolitik. Frågan är lika given som den än så länge är outtalad: Vad är det för fel på rödgröna partier?

I oktober 2014 ingick S och MP en överenskommelse om kärnkraften med hårdare säkerhetskrav och högre avgifter. Redan då var MP öppna med att målet var att tvinga kärnkraftsreaktorer att stänga.

Sedan oktober 2014 har sammanlagt fyra reaktorer stängts i Sverige: två i Oskarshamn 2015 och 2017, och två i Ringhals 2019 och 2020. Dåvarande språkröret Gustav Fridolin sade till Aftonbladet att MP fått precis det partiet krävt i överenskommelsen med S.

Även om såväl energiminster som Miljlöpartiets språkrör Per Bolund, tidigare miljöminister i regeringen Löfven i efterhand menar att det var marknaden som fattade beslutet om stängning så är det de från 2014 införda nya kommersiella kraven som är orsaken. Politiskt införda krav. Lorenz Tovatt, MP, säger i ett twitter-inlägg att han själv gärna tar äran för att reaktorerna stängts.

Efter en kall december, med lite vind, har nu hushållen och flera företag fått se sina elräkningar fyrdubblade. För vissa pensionärer går numera mer än halva pensionen åt till att betala elräkningen och elbolagen visar inga tecken att på något sätt ha överseende med sena eller inställda betalningar från kunderna. Regeringens stöd, i sammanhanget en droppe i havet för många, och som skall administreras av elbolagen är det idag ingen som vet när det kan komma.

Situationen riskerar även att bli än allvarligare bara på något eller några års sikt då energiöverenskommelsen från 2016 nu slår igenom med full kraft. Upp till 1 700 små vattenkraftverk riskerar rivning efter att den av den tidigare enerigiministern Ibrahim Baylans (S) framförhandlade energiöverenskommelse nu får full effekt. Dessa vattenkraftverks miljötillstånd skall nu prövas på nytt och 100 år gamla vattenkraftverk riskerar att få sina tillstånd indragna på grund av nya miljöbestämmelser.

Relaterat: Rosenbad ansvarar för energikrisen

Stängs, eller rättare sagt rivs, dessa små till medelstora vattenkraftverk minskas elproduktionen med ytterligare en procent totalt sett. I en situation när Sverige står inför ett fördubblat behov av el.

Samtidigt pågår en kraftigt ökad installation av solceller. I november och december fick elbolagen in 7 600 föranmälningar om anslutningar av solanläggningar till elnätet, vilket är nästan tre gånger fler än året före. Det finns runt 100 000 solanläggningar i landet enligt branschorganisationen Svensk solenergi, men solkraften står för bara en procent av den svenska elförbrukningen och utbyggnaden bromsas av brist på komponenter och hantverkare.

Solceller är även beroende av komponenter tillverkade i jordartsmetaller, något som finns i olika omfattning av i Sverige. För vissa av dessa kan Sverige bli inte bara självförsörjande utan även en av EU:s viktigaste exportörer. Men brytningen av dessa har hindrats av Miljöpartiets motstånd. Miljöpartiet menar att dessa kan importeras istället, det vill säga i praktiken från Kina eller andra diktaturer, samt säkras genom återvinning av dessa komponenter. En återvinning som inte heller finns i vidare mening eftersom det råder brist i allmänhet och tekniken för återvinning inte är färdigutvecklad ännu.

Den utbyggnad av vindkraft, som enligt inte bara Miljöpartiet utan även energiminister Khashayar Farmanbar (S) skall kompensera för kärnkraftbortfallet hindras även av att endast två procent av Sveriges landyta är fri för vindkraftetablering. Dessa arealer är även belägna i fel områden då vindkraften skall produceras jämt över Sverige – så nära konsumenterna som möjligt. Dessa konsumenter får även se sina markvärden sjunka visar studier som KTH har gjort om vindkraftsanläggningar byggs i anslutning till bostäder och annan infrastruktur.

Relaterat: Den stora vindkrafbluffen

Motståndet mot vindkraft i anslutning till bostadsområden är stort. Men även i glesare bebyggda områden. För närvarande driftsätts Europas största vindkraftverk utanför Piteå med mellan 700 och 800 turbiner. Anläggningen skulle behöva byggas ut med minst det dubbla, sannolikt ännu mer, för att förse bara Norrbotten med den el som kommer krävas i energiomställningen. Bedömare gör analysen att det kommer saknas folkligt stöd för en så pass kraftig utbyggnad av en anläggning som redan nu har gjort stora ingrepp i naturen.

Relaterat: Så påverkas ditt fastighetsvärde av vindkraft

Och redan nu står det klart att Försvarsmakten kommer att motsätta sig varje sådant försök till utbyggnad med tanke på det säkerhetspolitiska läget och utvecklingen i Sveriges närområde.

Den lösning som energiminister Farmanbar pekat på som framtidslösning , att anlägga vindkraftverk till havs, kommer även sätta Sverige i ett förvärrat säkerhetspolitiskt läge i förhållande till främst Ryssland. Dessa havsbaserade vindkraftverk är inte alls speciellt svåra att slå ut för en granne som idag visar huggtänderna för sin omvärld.

Sveriges el- och energiproblem, eller kris, är med en sannolikhet gränsande till visshet kvar för att stanna. För lång tid framöver eller i varje fall så länge främst de gröna partierna, Centerpartiet samt Miljöpartiet, ingår i ett regeringsunderlag.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se