Gambling i Sverige: Statistik för spelande på odds och casino på den svenska spelmarknaden

 • Måndag 7 aug 2023 2023-08-07
E-post 0

Sedan den 1 januari 2019 är det betydligt enklare att föra statistik över all gambling som sker på den svenska spelmarknaden, tack vare att den svenska spellagen öppnat för en helt annan insyn. Svenska myndigheter kan nu på ett enkelt sätt kontrollera spelmarknaden, samtidigt som man kan föra statistik över allt spel om pengar som sker på odds, casino och andra spelformer.

Det är myndigheten Spelinspektionen som har uppdraget att kontrollera spelmarknaden och till sin hjälp har man alltså den svenska spellag som trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med att spellagen trädde i kraft infördes också ett licenssystem, som avkräver alla speloperatörer en svensk spellicens för att få vara en del av den svenska spelmarknaden.

Det är licenssystemet som har ökat insynen och kontrollen för svenska myndigheter i allmänhet och Spelinspektionen i synnerhet. Detta eftersom det ingår i en beviljad licens att man som operatör ska deklarera det spelande som sker på den svenska spelmarknaden, och bland annat skatta på den vinst man gör. 

Den svenska spellagen och det tillhörande licenssystemet har därmed gjort det möjligt att kartlägga allt spel om pengar som sker hos licensierade operatörer. Svenska spelare har fortfarande legal möjlighet att spela hos utländska operatörer som saknar licens. Det gör att den typen av spelande är svårare att föra statistik över. Från politiskt håll har det inte heller varit en utrikespolitik man valt att föra, utan fokus ligger på den svenska spelmarknaden.

Om man då fokuserar på det spelande som sker hos licensierade operatörer är det statistiska underlaget både omfattande och tydligt. Spelinspektionen har för vana att sammanställa statistik över spelandet och spelvanorna i Sverige med jämna mellanrum. Genom att läsa dessa rapporter kan man också bilda sig en tydlig uppfattning om hur den svenska befolkningen i allmänhet spelar om pengar både på nätet och i olika spelbutiker.

Låt oss nu titta lite närmare på vad statistiken säger om den gambling som sker i Sverige. Spelinspektionen har en omfattande samling statistik om den svenska spelmarknaden, både när det gäller rena nyckeltal, veckostatistik, kvartalsstatistik och olika marknadsundersökningar. Allting tillsammans hjälper till att skapa en bild av hur gamblingen ser ut i Sverige och bland svenska spelare.

Nyckeltal från 2022

Tar man en titt på nyckeltal från 2022 gällande spel hos aktörer med svensk licens eller tillstånd hittar man några intressanta siffror. Spelindustrin är en marknad som omsätter stora mängder pengar varje år. Detta understryks tydligt av att den totala omsättningen på spel hos aktöter med svensk licens eller tillstånd för året 2022 låg på 27 353 kronor.

Om man räknar alla invånare i Sverige som är över 18 år och därmed får spela på denna typ av spel blir omsättningen per person 3 281 kronor. Omsättningen för varje enskild spelare är självklart mycket högre i och med att en stor del av den vuxna befolkningen i landet inte spelar. Procenten av den disponibla inkomsten som spelas för ligger på 1%

Tack vare den satsning som har gjorts på att undersöka svenskarna spelvanor uppdagas statistik som ger en allt mer mångfacetterad bild av hur spelandet ser ut i landet. Spelbranschen är föränderlig, vilket kräver kontinuerliga undersökningar och färska rapporter. Ju längre tiden går kommer det att gå att hitta nya trender och mönster i människors spelvanor.

Det senaste kvartalets spelvanor

Spelinspektionen genomför som nämnt ett utförligt arbete med att kartlägga svenska folkets spelvanor. Genom att kontinuerligt undersöka vanor för spelande under vissa specifika perioder skapas en möjlighet att hålla sig ajour med vilka aktiviteter som pågår på marknaden.

Varje månad publiceras en ny rapport om spelvanor online. Den som publicerades i juli 2023 genomfördes i maj. Enkätfabriken utförde undersökningen på uppdrag av Spelinspektionen och utgick från ett underlag som till stor del har använts vid tidigare tillfällen.

Samtliga respondenter var över 18 år gamla och bosatta i Sverige. Sammanlagt deltog 3912 personer, varav 1213 var individer som spelar online minst en gång i kvartalet. I undersökningen framkom det att 14% av samtliga tillfrågade spelade en eller ett par gånger i veckan – eller mer.

Dessutom visade det sig att det var en större andel män än kvinnor som spelade någon eller ett par gånger i veckan. Individer i åldrarna 50 till 64 var den grupp där flest svarade att de spelar med denna frekvens.

Om man jämför hur mycket spelare spelar på någon hemsida online där man kan vinna pengar har inte mycket mycket förändrats de senaste åren:

 • Spelar så gott som varje dag: 2% (2021), 2% (2022), 2% (2023)
 • Spelar någon/ett par gånger i veckan: 14% (2021), 13% (2022), 12% (2023)
 • Spelar någon gång i månaden: 11% (2021), 11% (2022), 12% (2023)
 • Spelar någon gång i kvartalet: 5% (2021), 5% (2022), 5% (2023)
 • Spelar någon gång i halvåret: 3% (2021), 3% (2022), 3% (2023)
 • Spelar någon gång om året: 7% (2021), 7% (2022), 6% (2023)
 • Spelar sällan eller aldrig: 58% (2021), 59% (2022), 58% (2023)

Lotterier och nummerspel visade sig vara den spelform som var vanligast bland det respondenter som svarade att de spelar minst en gång i kvartalet. 38% av dessa spelade på trav minst en gång under de senaste tre månaderna – vilket är en ökning från året innan. Samtidigt hade andelen som spelade på betting på sport minskat i jämförelse med 2022 och 2021.

En annan del av undersökningen gällde användandet av den så kallade autoplay-funktionen som går att använda sig av när man spelar på casino online. Autoplay är en slags automatisk slotmaskin där spelaren väljer hur många spins som den vill spela. När autoplay väl är igångsatt pågår spelet i så många spins som spelaren har valt.

Bland de som svarade att de hade spelat casino online minst en gång under de senaste tre månaderna var det 44% som sa att de hade använt sig av autoplay. Det var alltså nästan hälften som använde sig av funktionen. 64% av spelarna i åldersgruppen 18 till 29 år svarade att de använde autoplay – att jämföra med gruppen 50 till 64 år där bara 20% svarade ja.

Andel spelare som använt sig av autoplay de senaste tre månaderna:

 • 19-29 år: 64%
 • 30-49 år: 33%
 • 50-74 år: 20%
 • 65 år eller äldre: 39%

I och med att det finns ett så stort utbud av bettingsidor och casinon med svensk licens är det inte helt ovanligt att människor har mer än ett konto. Ändå var det ungefär hälften av de 1213 tillfrågade spelarna som svarade att de bara har använt ett spelkonto för onlinespel på internet de senaste tre månaderna.

30% svarade att de hade två konton. 8% av spelarna hade använt sig av tre spelkonton de senaste 90 dagarna medan 6% svarade att de spelade på fyra eller fler konton. Av de med ett spelkonto var spel på lotterier och nummerspel vanligast och för de med två konton spelade flest på trav. De invidider med tre, fyra eller fler konton var casino och poker populärast.

 • 0 spelkonton: 3%
 • 1 spelkonto: 54%
 • 2 spelkonton: 30%
 • 3 spelkonton: 8%
 • 4 eller fler spelkonton: 6%

Spel hos aktörer utan svensk spellicens

Som nämnt kan svenska spelare även spela på spel hos aktörer som inte har någon svensk licens. Även om undersökningar kring detta inte har legat i fokus för Spelinspektionens rapport finns det trots allt en del information att hämta kring ämnet.

Till att börja med framgår det att spelare som använder sig av sidor utan svensk licens inte alltid är medvetna om eller har för avsikt att göra det. 6% procent svarade i undersökningen att de har spelat hos den har typen av aktörer med avsikt under de senaste tre månaderna. Smatidigt svarade nästan lika många, 4%, att de hade gjort det utan avsikt.

Bland de som har spelat med avsikt finns det två grupper som sticker ut. Både de som svarade att spelare i princip varje dag och de som har använt fyra eller fler spelkonton under det senaste kvartalet var även i större utsräckning benägna att avsiktligt spel på sidor som inte har svensk spellicens.

Anledningen till varför man spelar på dessa spelsidor handlar ofta om de bonuserbjudanden som finns tillgängliga. 39% svarar att det är anledning till att de söker sig till aktörer utan svensk licens. Vanligaste sättet att hitta denna typ av hemsidor är genom sökningar på internet. Andelen som har hittat via den vägen har ökat från tidigare år.

På frågan om hur man har hittat sidan utan svensk spellicens har svaren sett ut på följande vis de senaste tre åren:

 • Sökte på internet: 47% (2021), 35% (2022), 67% (2023)
 • Fick tips från en annan spelare: 31% (2021), 36% (2022), 32% (2023)
 • Såg reklam: 31% (2021), 27% (2022), 30% (2023)
 • Fick direktreklam, t.ex. sms eller e-post: 6% (2021), 10% (2022), 10% (2023)
 • På webbplats som tipsar om sajter utan svensk licens: 4% (2021), 7% (2022), 9% (2023)

Även om det fortfarande rör sig om ett fåtal procent av spelarna går det ändå att börja ana ett mönster bland de spelare som hittar till sidor utan svensk licens via webplatser som tipsar om just sådana. Denna väg har ökat i popularitet, steg för steg, under de tre senaste åren.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se