Lämnar regeringen fältet fritt för “Dirty dozen”?

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Torsdag 13 apr 2023 2023-04-13
E-post 347

På utrikesdepartementet förbereds större rotationer och nya förordnanden bland personalen. Flera av varandra oberoende källor till Ledarsidorna vittnar om en ointresserad politisk ledning som i praktiken lämnat fältet fritt för de opolitiska socialdemokratiska tjänstemännen att agera som tidigare.

Sveriges ambassadör i Thailand, Jon Åström Gröndahl, är missnöjd med tjänstebostaden i huvudstaden Bankok rapporterar Expressen. Åström Gröndahl har därför sedan han tillträdde som ambassadör vid upprepade tillfällen hemställt om en mer centralt belägen bostad. Det första brevet till utrikesdepartementet skickade Jon Åström Gröndahl den 11 december 2020 efter tre månader som ambassadör.

Då hade han haft det nya jobbet i drygt tre månader.

”Ambassaden har efter noggrant övervägande fattat ett inriktningsbeslut om att byta chefsbostad och hemställer om bemyndigande att inleda denna process”, skriver Jon Åström Gröndahl.

Det första brevet till utrikesdepartementet skickade Jon Åström Gröndahl den 11 december 2020.

Utrikesdepartementet har dock konsekvent vägrat hörsamma Åström Gröndahls personliga behov och hänvisar till departementets behov av att genomföra besparingar. 

Dirty dozen fortsätter i tidigare hjulspår

Åström Gröndahl hör till en av de socialdemokratiska opolitiska tjänstemän vid utrikesförvaltningen som inte bara har en bakgrund i Socialdemokraterna utan även åtnjuter förmåner som sträcker sig utanför vad som kan anses rimligt för att fullgöra plikterna som ambassadör. 

Relaterat: Regeringar kommer och går – “Dirty Dozen” består

Tillsammans med hans hustru Helena Rietz driver han en koncern av flera bolag, bland annat en restaurant, ett bokförlag samt en konsultfirma inriktad på rådgivning inom det biståndspolitiska området vilket han har erhållit godkännande för från den tidigare rättschefen samt kabinettssekreteraren Annika Söder (S). 

Åström Gröndahl har sedan länge ingått i det kluster av tjänstemän som under 2023 kommer få nya förordnanden då fler än 100 tjänster, varav 20 chefstjänster, ’är under utlysning på departementet. Andra som återfinns i detta kluster, varav en del går under samlingsbegreppet ”Dirty dozen” är utöver Helena Rietz med make Jon Åström Gröndahl namn som Hammarskiöld,  Hammargren, Gomez/Gutierrez, Skau, Egnell, Skoog, Belfrage Becker, Ravet samt Eduards, Weiderud och Sofia Östmark. Östmark var senast aktuell med att ha sökt sig bort från regeringskansliet genom att ha sökt tjänsten som överdirektör vid Migrationsverket. Samtliga kan sägas ha varit ansvariga eller delaktiga för att föra Sverige fram till det säkerhetspolitiska läge som råder idag.

Relaterat: Poliktiska motpoler söker chefstjänst vid Migrationsverket

Även rektorn, eller huvudansvarig för diplomatprogrammet eller det program som mer formellt heter “Handläggarutbildningen”, HUB, Gufran al Nadaf ingår på ett sätt i detta kluster men inte i en lika central roll. Hon agerar idag främst som lunchvärd för informella luncher i klustret. Gufran al Nadaf är en s.k. “untouchable” efter att hon fått medverka som värd i SR P1 Sommarvärd 2002. Att hon fick denna möjlighet så pass tidigt i sin karriär kan ha sin förklaring i att Annika Söder, som senare blev aktiv socialdemokrat samt anställd vid UD från början är journalist och har varit styrelseledamot i Sveriges Radio. Sommarvärdskapet inträffar samtidigt som Söder var anställd vid UD som statssekreterare.

Närheten till det socialdemokratiska partiet kan sägas styrkas med att Anders Lindberg, politisk redaktör på Aftonbladet, hyrts in som lärare på diplomatprogrammet.

Eftersom både Billström och Forsell valt att behålla Margot Wallströms och Ann Lindes handplockade staber, bland annat Svenska Freds tidigare ordförande som Forsells närmaste medarbetare (samordnare) så innebär det i praktiken fyra år till av socialdemokratisk utrikes- och personalpolitik på UD även om den kan låta något annorlunda mellan varven.

Relaterat: Kaos och öppna gräl på UD – “Dirty Dozen” sopar igen spåren

Rotation med frågetecken

Inför den stundande rotationen har den politiska ledningen antytt att de inte önskar vara inblandade i varje tillsättningsärende på det sätt som den tidigare socialdemokratiska ledningen var. Såväl utrikesministern som bistånds- och handelsministern har markerat att dessa tillsättningar överlåts till de tjänstemän som haft de tidigare utrikesministrarna Ann Linde (S) som Margot Wallström(S) som främsta lojaliteter.

Det som kommer bli intressant att följa är hur personalavdelningen med den politiska ledningens passivitet och ointresse kommer hantera de personer som utmärkt sig i stationeringslandet eller i tjänsten. Eller de som inte ens befinner sig på arbetsplatsen i kvarteren runt Arvsfurstens palats.

En Stockholmsbaserad ambassadör har, enligt lokalvården, inte besökt sitt arbetsrum sedan julhelgerna och ingen kan heller redogöra för vilka ärenden han har utanför arbetsplatsen under arbetstid. Han har dock varit synlig i Stockholm i under hela perioden och således inte på tjänsteresa.

I fallet med tidiga återkallelser har flera skett på ett sådant sätt att dom har förklarats för icke önskvärda eller fått kallas hem oavsett om orsaken varit trakasseri av äldre kvinnliga medarbetare, kritiserat värdlandet på eget Facebook-konto. Eller utövat yoga på offentlig plats som läggs ut på konton i sociala medier i diktaturer där sådana aktiviteter är förbjudna.

Artikeln är baserad på ett tiotal av varandra oberoende uppgiftslämnare som lämnat en samstämmig bild.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se