Liberalerna tar upp striden mot klankriminaliteten – Men vilken klankriminalitet?

Afrosvenskarna, Café Pan Africa. Montage.
  • Måndag 5 okt 2020 2020-10-05
E-post 891

Liberalernas utspel kring klankriminalitet och deras satsningar på klanrelaterad kriminalitet låter bra. Men exakt vilken kriminalitet är det som avses? Både Afrosvenskarna riksorganisation och bembes, den klan Nyamko Sabuni själv tillhör, har en historia av arrangemang och åsikter som inte kan sägas ha en plats i den svenska samhällsgemenskapen.

Biträdande rikspolischefen Mats Löfving väckte uppmärksamhet när han uppgav att det finns ett 40-tal släktbaserade kriminella nätverk i Sverige i Ekots lördagsintervju den femte september. Något som fått bland annat Liberalerna att reagera. Partiledaren Nyamko Sabuni, partisekreteraren Juno Blom samt gruppledaren och liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson menar att svenska politiker och opinionsbildare länge har blundat för signalerna i en artikel i Expressen.

Liberalerna pekar på att de medverkat till att resurser nu anslås till att bekämpa klankriminaliteten. 

Brottsförebyggande rådet, Brå, får till uppdrag att ta fram mer kunskap om hur klanbaserade kriminella nätverk ska bekämpas. Exempel från Tyskland visar att det krävs omfattande åtgärder från hela samhället. Åtgärder måste inriktas på att återta den kontroll över de områden där kriminella grupperingar, inklusive de klanbaserade, utövar sin makt.

Sabuni, själv från den afrikanska etniska folkgruppen och klanen bembes (eller babembes) har aldrig tidigare varit så tydlig med att det finns en problematik. Hon har tidigare, i intervjuer i bland annat DN kommit att hänvisa till ”mitt folk” vilket väckt frågan om hur liberalernas partiledare förhåller sig till den svenska regeringsformen. Om, i fallet med bembes om dessa skall kunna åtnjuta en positiv särbehandling i förhållande till andra afrikanska klaner eller inte från Sabunis sida som makthavare.

Och frågan är vad som är att klassificera som den kriminalitet som liberalerna med Sabuni et al nu säger sig vilja bekämpa. Om hatbrott ingår i den brottskatalogen eller om verksamhet som bygger på att medel avsedda för folkbildning används för att finansiera antisemitiska föreläsningar och inbjudningar av hatpredikanter skall omfattas av liberalernas satsning.

Afrosvenskarnas riksorganisation (ASR), tidigare Afrosvenskarnas riksförbund, grundades av familjen Sabuni. Nyamko Sabuni har tidigare varit både ordförande och anställd projektledare för organisationen. Idag är hennes bror Kitimbwa den mest profilerade och har sedan många år haft rollen som talesperson. ASR domineras, menar källor i den afroafrikanska diasporan, av bembes i allmänhet och till dem lojala subklaner. Eller som Sabunis.

ASR är inte representativa för den afroafrikanska diasporan utan är bara representativ för en bråkdel av de afroafrikaner som lämnat den afrikanska kontinenten. I Afrika finns det idag runt 3 000 klaner som talar 2 000 olika språk. Emellan dessa klaner finns det spänningar som det inte går att bortse ifrån. Bembes, det vill säga det folkslag som Sabunis tillhör, tog bland annat ställning i folkmordet i Rwanda mot den etniska folkgruppen tutsis när bembes allierade sig med hutuer från Burundi.

Folkmordet i Rwanda

Folkmordet i Rwanda var ett folkmord som begicks på mer än 800 000 människor av folkgruppen tutsier och de hutuer som motsatte sig folkmordet.Det pågick från den 7 april till den 15 juli 1994.

De ansvariga för detta folkmord anses främst ha varit hutuer, ledda av det ultranationalistiska regeringspartiet MRND, och hutunationalistiska milisgrupper som stöddes av ledande personer inom regeringen och militären.

ASR är en del av det kluster som omgärdar Muslimska brödraskapets kärnorganisationer i Sverige. ASR har samarbetat vid flera tillfällen med studieförbundet Ibn Rushd när seminarier och andra aktiviteter anordnats som inneburit att internationellt erkända antisemiter och hatpredikanter bjudits in som föreläsare eller dragplåster. 

I föredrag på Café Pan Afrika i Stockholm, arrangerade av organisationen Afrosvenskarna i Stockholm i samverkan med studieförbundet Ibn Rushd, sprids antisemitiska budskap. Den 11/9 2013 talade Raheem Gillman om  terrordåden i USA den 11 september 2001 och dess följder. Attacken genomfördes enligt Gillman inte av al-Qaida utan var en ”false flag”-operation som skapade förutsättningar för de bakomliggande krafterna att ”ta land efter land som inte har Rothschild-kontrollerade banker”.

ASR lade även ut dessa föreläsningar på Youtube. Dessa är dock raderade idag. ASR´s hemsida stängdes ner för underhåll samtidigt som Nyamko Sabuni nominerades till partiledarposten och har sedan dess, i ett drygt år, varit nedsläckt på grund av underhåll.

Mer läsning: Antisemitism – Antirasisternas blinda fläck

När liberalerna nu säger sig gå i den absoluta frontlinjen i kampen mot klaner, negativa klankulturer och klankriminalitet finns det goda skäl att bevaka hur de går, i vilken riktning och takt, i denna frontlinje. 

Vilken kriminalitet som det kan vara frågan om som skall bekämpas, vilken brottskatalog och vilka regelverk som skall råda samt i sådana fall på vilka grunder. Vare sig ASR eller den klan som Sabunis själva representerar och som dominerar ASR, bembes, har visat sig vara helt utan skuld för de övergrepp som genomförts eller hat som kommunicerats riktat mot andra minoriteter.

Vare sig i Sverige eller i Afrika.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se