Regeringen formaliserar medlöparlagstiftning – Inför Lex Karl Gerhard

Gunnar Strömmer / Karl Gerhard. Foto: Tom Samuelsson / Arkivbild via Wikipedia.
  • Lördag 19 aug 2023 2023-08-19
E-post 332

Regeringen återinför en form av Lex Karl Gerhard genom de förestående förändringarna i i Ordningslagen. En juridisk och parlamentarisk formalisering av den metod som Sverige använde under andra världskriget för att kunna motivera den dåvarande regeringens medlöperi med nazismen.

Regeringen fattade under gårdagen beslut om direktiven till en utredning som ska se över ordningslagen. Det utrymme som grundlagen ger att väga in Sveriges säkerhet vid prövningar av allmänna sammankomster ska analyseras, men grundlagen i sig ska inte ändras. En parlamentarisk referensgrupp med representanter för alla riksdagspartier ska knytas till utredningen. 

Det beskedet gav partiledarna i regeringen, statsminister Ulf Kristersson (M), näringsminister Ebba Busch (KD) och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) i en extrainsatt debattartikel på DN Debatt.

Relaterat: En yttrandefrihet – Tre testballonger

I utredarens uppdrag ingår att analysera lagstiftning i andra länder som liksom Sverige har ett mycket starkt skydd för yttrandefriheten, men som samtidigt tillåter att landets säkerhet vägs in i konkreta fall. Det gäller till exempel Norge, Nederländerna och Frankrike. Utredaren ska också lämna förslag om hur nya regler skulle kunna få tidsbegränsad giltighet, och hur de kan utvärderas.

Som huvudsakligt motiv för brådskan menar regeringen att 

”statsaktörer, terrorgrupper och enskilda individer med olika egna agendor agerar på ett sätt som är farligt för vårt land”.

Även om inte regeringen skriver det rakt ut så vet idag alla inom statsförvaltningen att det är främst Iran, Irak, Pakistan samt Turkiet som ligger inom ramen för termen statsaktörer. Med Ryssland i bakgrunden. Samt terrornätverken ISIS och al Qaida och inte minst den dansk-svenske medborgaren Rasmus Paludan som omfattas av regeringens begrepp om terrorgrupper och enskilda individer.

Relaterat: Så spricker försvaret av den svenska yttrandefriheten

Medlöpare – inte försvarare av svensk rätt

Att regeringen vikt sig för den press som statsaktörerna och dess svenska representanter satt bör med justitieminister Gunnar Strömmers (M) pressträff nu betecknas som höjt bortom varje rimligt tvivel. Strömmer har fångat upp framför allt det fascistiska Muslimska brödraskapets definition om Koranen som en helig skrift vilket framfördes fram under pressträffen. En viktig psykologisk seger för Brödraskapet. Samt i huvudsak Aftonbladets ledarredaktions mer bredare argumentation.

Båda kan sägas stå de aktörer nära som utgör ett hot mot Sverige idag.

Brödraskapet har vid regeringens interreligiösa dialoger representerats av Förenade Islamiska föreningar i Sverige, FIFS av bland annat Mohammed Temsamani, före detta valarbetare till den tidigare presidenten i Egypten, Brödraskapets Mohammed Mursi men även av Mahmoud Khalfi, imam vid Brödraskapets moské i Stockholm (även känd som Stockholms moské). Khalfi medgav i en intervju i tidningen ETC den 14 april 2013 att hans och moskéns ideologiska hemvist inte var någon hemlighet.

Relaterat: Därför vill polisen inskränka yttrandefriheten

Vid den senaste interreligiösa dialogen företräddes FIFS av VD:n för Göteborgs moské. Moskén har så sent som 2020 uppmanat sina manliga församlingsmedlemmar att misshandla sina fruar om de nekar männen sexuellt umgänge. Såväl sexuellt tvång som misshandel är annars förbjudet enligt den svenska brottsbalken.

Tydligast blev pressträffen under gårdagen vid frågestunden då Strömmer fick frågan från SvD reporter om inte Sverige nu vikt sig inför främmande makt. Något Strömmer inte ville eller kunde ge ett rakt svar på annat än att han tackade ”för en bra fråga” påstod sig ha respekt för detta. En annars enkel fråga. 

Istället återvände Strömmer, utan att egentligen svara på frågan om de glapp de påstår finns i lagstiftningen och regeringens skyldighet att skydda svenska medborgare i Sverige.

Det är uppenbart att den svenska regeringens budskap till OIC-länderna, med garantier om svensk anpassning till en muslimsk rättsordning och retorik, slagit rot i Rosenbad. Och att regeringen är mer sanningsenlig i relation till länder som Iran, Irak och Pakistan, alla rankade som skurkstater i The Economist demokratiindex än i relation till svenska väljare.

Utrikesminister Tobias Billströms (M) insmickrande brev till OIC-medlemmarna visar sig vara mer sanningsenligt än de tidigare besked som olika företrädare i regeringen givit väljarna via svensk media.

Formaliserar Lex Karl Gerhard – medlöparlagen

Regeringen formaliserar nu den rundning av grundlagen vars effekter bland annat Elisabeth Ohlson, fotokonstnären och skaparen av utställningen Ecce Homo, varnat för:

– Även om en ändring av ordningslagen inte direkt slår mot konstnären så påverkar den konstinstitutionerna. Om jag gör en utställning som väntas skapa oordning, och där museet behöver sätta in väktare – hur kommer det att bedömas?

Ohlsons bilder har vid ett flertal tillfällen blivit så kontroversiella att visningarna krävt stora säkerhetsarrangemang. En utställning 2021 tvingades stänga efter hot, på grund av en bild av den framlidne konstnären Lars Vilks.

En rättsordning som redan idag begränsar hennes fotokonst och gör alla försök till att ställa ut annan provokativ konst omöjlig om den adresserar religionskritik. Eller som senast, ens berör en konstnärskollega som Lars Vilks.

Denna rättsordning är inte heller ny för Sverige. Den drabbade även den svenske revy-legendaren Karl Gerhard under det andra världskriget.

Sin främsta politiska insats gjorde Karl Gerhard som gisslare av nazismen och den svenska eftergiftspolitiken.Hans antinazistiska mästerstycke, Den ökända hästen från Troja, framfört i revyn Gullregn 1940 förbjöds av polisen. Förbudet kunde genomföras med hänvisning till en lagparagraf i ordningsstadgan för Stockholms stad. Förbudet att framföra kupletten har kommit att bli det mest kända exemplet på censur i Sverige under det andra världskriget.

Samma lagtekniska lösning, för att underlätta censur och förlängningen kunna underlätta för medlöperi, är den som blir effekten av regeringen och justitieminister Strömmers utredningar. För mer än sjuttio år sedan var det medlöperi med nazismen som var aktuellt. Idag är det islamismen. I grunden samma ideologi.

Skyddet av de svenska medborgarna kommer inte åstadkommas genom ett mer effektivt våldsmonopol och adekvata säkerhetskyddande åtgärder som riktas mot de hotande parterna  

Regeringen Kristersson väljer en annan väg. Regeringens uttalade fokus är att svenska medborgare skyddas i lag från det olämpliga att ge uttryck för sina egna åsikter. 

Oavsett uttrycksform.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se