Så tvättar ETC bilden av Studieförbundet Ibn Rushd

  • Fredag 17 jun 2022 2022-06-17
E-post 840

Sedan en längre tid har studieförbundet Ibn Rushd i samarbete med ETC försökt att lägga om historien om studieförbundet. Ett studieförbund vars verksamhet är mer att likna vid ett trossamfund med tydliga inslag av förtryckande och radikaliserande element.

Tidskriften ETC har sedan en tid granskat kritiken mot studieförbundet Ibn Rushd och menar att den är orättfärdig. I en intevju med Studieförbundets ordförande, Zana Muhammed, menar studieförbundet att man inte ges utrymme att ges en rättvis bild utan allt går ut på krishantering.

Muhammed menar att de tar till sig av kritiken och anpassar sig men att det han uppfattar som en form av drev blir allt svårare att hantera och att det inleddes för fem år sedan, eller 2017.

Muhammad menar i intervjun i ETC, som genomförs av Bilan Osman att

– Förut ringde politiker hela tiden i samband med terrordåd, de såg oss som en viktig aktör. Nu är det många som köpt propagandan och har beröringsskräck. Vi har alltid haft en väldigt bra relation till politiker, vi har haft flera möten med syftet att försöka tillsammans ta oss an samhällsutmaningarna. Idag svarar de inte ens på mina samtal, de vill inte synas i samma sammanhang som oss. Det är inte jag eller vi som har förändrats, det är de. De har inte ens modet att stå upp för oss.

Samt pekar på att Ibn Rushd är det naturliga valet av samarbetspartner om någon använder hedersförtryck i religionens namn.

I perspektivet av att arbeta mot terrorism så är Stockholms moské, som i praktiken är den grundande organisationen av studieförbundet via Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS tillsammans med studieförbundet Sensus (med Svenska kyrkan som huvudman) en av Sveriges mest radikaliserande miljöer. Flertalet församlingsmedlemmar har antingen genomfört insamlingar inom församlingen till bland annat den al Qaida-ledda al Nustra-fronten i Syrien eller anslutit sig till al-Qaida.

Relaterat: Mindre än en promille av Ibn Rushd verksamhet går till motarbetande av jihadism

Stockholms moské erkänner sig själva öppet till Muslimska brödraskapets ideologi i en intervju med imamen Mahmoud Khalfi publicerad i ETC 2013.

IFiS grundade inte bara studieförbundet Ibn Rushd utan även Muslimska Brödraskapets europeiska paraply, det tidigare Federation of Islamic Organizations in Europe (idag Council of European Muslims). Zana Muhammed är inte obekant med denna organisation eftersom FIOE/CEM kassör och han själv sitter i Ibn Rushds kurgård Granhedsgården AB´s styrelse tillsammans.

Relaterat: Personunion styrker studieförbundets relation med Brödraskapet

När det sedan kommer till just hedersrelaterat förtryck gav Ibn Rushd Islamguiden sitt hederspris för 2009 för sitt folkbildande arbete. Islamguiden har bland annat givit ut ”Kvinnan i Islam” av Jamal Badawi i en svensk översättning vilket är Muslimska brödraskapets tolkning och manual för hur en sann muslim skall behandla sina kvinnor.. Bland annat regleras slöjtvång och värderas kvinnans inflytande i en familj och i samhället.

Utöver detta har studieförbundet fram till 2019 agerat arrangör för de Muslimska familjedagarna, en sammankomst där såväl sharia- som hedersförtrycks som jihadpredikanter kunnat föreläsa om islams sanna väg framåt. Bland föreläsarna som bjudits in av studieförbundet genom åren märks inte bara Jamal Badawi utan även Nourredine Khademi, interntaionellt känd som ”Imam Jihad”.

Värt att notera är att det är främst icke arabisk-språkiga granskande journalister som uppmärksammat studieförbundet på dessa föreläsares radikala budskap och åsikter, inte dom själva trots att huvuddelen av verksamheten går ut på studier i arabiska, inte svenska.

Efter att Ibn Rushd lade ner Familjedagarna ersattes detta med den Arabiska bokmässan som kom att marknadsföra och försälja kraftigt antisemitisk litteratur.

Relaterat: Så kopplas Arabiska bokmässan till Muslimska brödraskapet

Det är med andra ord inte direkt märkligt att allt fler kommuner nu ser över sina bidrag till studieförbundet. Ett studieförbund vars verksamhet inte heller handlar om folkbildning i ett bredare perspektiv.

Nära hälften av studieförbundet Ibn Rushds verksamhet går att relatera till religiösa studier och den stora tonvikten på arabiska som ämne motiveras med att då erhåller deltagaren en bättre förståelse för Koranens budskap om denne inte har arabiska utan andra språk som modersmål. Som somaliska, turkiska eller annat.

Historiskt har studieförbundet även bedrivit “Ung Dawah”, eller frälsning, tillsammans med SUDC, samma organisation som den nu till Turkiet flyttade imamen vid Gävle Moské, Abo Raad tillhörde. Raad blev tidigare utvisad från Sverige då han bedömdes vara ett hot mot rikets säkerhet.

Studieförbundet Ibn Rushd är enligt min mening inte ett studieförbund utan är i huvudsak ett trossamfund med radikaliserande inslag. Inslag som inte försvunnit på något sätt med de faktiska kopplingar som finns mellan Zana Muhammed själv och det fascistiska Brödraskapets europeiska paraply FIOE/CEM.

Som trossamfund är det möjligt att erhålla en annan offentlig finansiering, om än mindre, än den som är avsedd för folkbildning samtidigt som organisationen kan ta ut de ideologiska svängarna något vidare och fortfarande kvalificera sig för offentlig finansiering.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se