Sverige tar intitiativ till “Brun skatteväxling”

Image by upklyak on Freepik
  • Måndag 1 apr 2024 2024-04-01
E-post 130

OBS: Detta är 2024 års aprilskämt

Regeringen Kristerssons klimat- och miljöpolitik har fått omfattande kritik för att inte nå klimatmålen till 2030. Inte heller, vilket regeringen annars påstår, är den tillräcklig för målet om nollutsläpp 2045 menade det Klimatpolitiska rådet. Regeringen med Sverigedemokraterna ska ha tagit till sig av kritiken och inför nu något som kritikerna istället menar är en “Brun skatteväxling”. 

Klimatpolitiska rådet granskar årligen om regeringens politik leder mot de klimatmål som riksdagen beslutat. Svaret i årets rapport är ett tydligt ”nej”. Den förda politiken väntas tvärtom ge kraftigt ökade utsläpp från och med i år – och ger inte svar på hur Sveriges klimatmål ska nås, varken på kort eller lång sikt, konstaterar rådet. Regeringens politik ger inte svar på hur Sveriges klimatmål till 2030 ska nås. Inte heller, vilket regeringen brukar påstå, är den tillräcklig för målet om nollutsläpp 2045. 

En stötesten för rådet, och även EU-kommissionen har varit avskaffandet av den plastpåseskatt som den förra regeringen införde. I dag är skatten tre kronor för bärkassar och 30 öre för påsar till frukt och grönt. Plastpåseskatten infördes 2020 som ett sätt att nå EU:s mål om en minskad användning av plastbärkassar.

”Vår bedömning är att skatten har haft en stor effekt och minskat antalet plastpåsar, vi ligger nu på 15 plastpåsar per person och år och EU-målet är 40. Om skatten försvinner vet vi inte om konsumenterna har ändrat sina vanor och fortsätter ta med egna påsar eller om de börjar köpa plastpåsar igen, det återstår i så fall att se”, sa Åsa Stenmarck, ansvarig för nationell plastsamordning vid Naturvårdsverket, till Aktuell Hållbarhet när den infördes.

Tidö-partierna, regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna, föreslog en sänkning av plastpåseskatten. Men nu slopas den i stället helt från november 2024. Något som såväl EU-kommissionen som liberala ledarsidor reagerat över. Susanne Nyström, DN, menade att 

Den stora nyheten är att regeringen med klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, L,  i spetsen fortsätter att föra svenska folket bakom ljuset. I stället för att ta bladet från munnen och säga som det är – det går inte att nå klimatmålen när SD dikterar villkoren – låtsas de att allt är grönt.

Regeringen har dock reagerat på kritiken och fann en öppning när EU-kommissionen lade sitt lagförslag om reglering av AI, Artificiell Intelligens, tidigare under våren. 

Ett explicit förbud mot att utveckla AI till mänskligt beteende kan nu frigöra stora mängder datakraft samtidigt som implementeringen av QR-koder på öl- och läskburkar och AI kan reformera systemen och strukturerna för återvinning. Den datakraft som frigjorts är bland annat de Cray 2-datorer som främst Sverige fick förvärva från USA 2006 för signalspaning efter en direkt uppgörelse mellan George W Bush och Göran Persson och som nu ersätts av kvantdatorer som är bättre rustade för detta ändamål.

Sverige i spetsen för skatteväxling

Den svenska regeringen tog tidigt ett initiativ till att nyttja denna kombination tillsammans med det regelverk om finns kring FATF, Financial Task Force, för spårning av varor och pengar och implementera ett nytt retursystem för förpackningar på europeisk nivå. FATF var inledningsvis tänkt som ett verktyg i kampen mot global terrorism men har över tid fått breddat tillämpningsområde.

Relaterat: Sjabbel och administrativa misstag innebär förbud mot dubbdäck i hela Sverige

Genom att via de nya QR-koderna, som erbjuder en större variation än streckkoder koppla köp av en förpackning som kan ingå i retursystem till en köpare ner på individnivå så länge köpet sker med betal- eller kreditkort inom ramen för FATF regleringar kan EU öka återvinningen av förpackningar menar den svenska regeringen i sitt förslag.

Inom ministerrådet har det funnits ett starkt stöd för reformen förutom från Ungern. Ungern kom dock att ändra sin inställning efter att Sverige och Tyskland gått samman och garanterat Ungern ensamrätt på produktionen av 33 cl burkar för alkoholsvaga eller alkoholfria drycker.

Burkar med volymen 33 cl är den storlek som samtidigt blir obligatorisk standard för hela unionen vilket ger Ungern 1000-tals arbetstillfällen och Viktor Orban en viktig politisk seger mot EU-kritikerna i det ungerska parlamentet. 

Idén till att ge Ungern en fördel ska ha kommit från samordningskansliet i Rosenbad. En anonym tjänsteman från SD, med goda kontakter med ungerska Fidesz ska ha uttryckt sig i termer som 

”Nu kan ingen hävda att vi inte är konstruktiva”

Systemet som införs medger individuell spårning av förpackningar och införande av en returplikt för alla förpackningar som inte är biologiskt nedbrytbara inom 12 månader. Returneras en förpackning ersätts konsumenten med tjugo eurocent (motsvarande två kronor) direkt på det bankkonto som är kopplat till kortet för köpet. Vid utebliven retur inom tre månader efter köp belastas betalkortet med ytterligare femtio eurocent utöver det ursprungliga köpet som miljöpålaga.

Inom unionen kommer köp eller konsumtion av drycker i burk från och med halvårsskiftet 2025 endast bli möjliga med korbetalningar eller motsvarande elektroniska överföringar som det svenska Swish när retursystemet är implementerat.

Frankrike är det enda land som beviljats undantag efter protester från oppostionspolitikern Marine Le Pen som befarat att den tekniska konstruktionen skulle kunna påverka franska vinproducenter på sikt.

Blandade reaktioner 

Avdelningschefen vid miljökommissionärens kontor, Paolo Antarei menar att reformen är ett viktigt steg för att göra EU:s handel med drycker klimatneutralt till 2045 och ser stora vinster med systemet då det beräknas gå med vinst redan efter det första året.

Statssekreteraren vid det ungerska arbetsmarknadsdepartementet Anatolij Prilfool har även han uttryckt sig i positiva termer då det ger premiärminister Viktor Orban en viktig seger i hemmaopinionen.

Från borgerligt och liberalt håll tas förslaget emot positivt då de menar att det är rimligt att det individuella ansvaret för klimat- och miljöarbetet måste bli mer kännbart.

Inom den svenska klimat- och miljörörelsen är reaktionerna blandade. De mest positiva kommer från kretsen kring Greta Thunberg som tillsammans med resterna av den svenska förpackningsindustrin ser en framtid för svensk produktion av läskedrycksförpackningar av skogsavfall. Men det finns även negativa reaktioner hos kvinnoförbunden inom vänstern samt den kristna fredsrörelsen.

De menar att den svenska regeringen går i spetsen för en ”brun skatteväxling” med anspelning på Ungerns fascistiska historia och ger landet en fördel före liberala demokratier inom unionen. Även resterna av Piratpartiet har reagerat negativt då de befarar historiskt långtgående kartläggning i detalj av EU-medborgares dryckesvanor.

Flera civilsamhällesorganisationer som reagerat mot förslaget har startat uppropet ”Är du pantad” som du finner på hemsidan här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se