UD klassar om offentliga handlingar – sekretessbelägger stora delar av den öppna verksamheten

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Söndag 5 mar 2023 2023-03-05
E-post

Sedan regeringsskiftet har nu fler än 100 tjänster samt 20 chefstjänster utlysts på UD. En större omorganisation som kommer att genomföras utan insyn eftersom UD nu, i strid mot grundlagen, omklassar offentliga handlingar till arbetsmaterial. Samtidigt blir de mer långsiktiga effekterna av den feministiska personalpolitiken tydlig när blickarna riktas mot Moskva.

Ambassadörsposten i Moskva står inom kort inför en rotation. Ambassadör sedan 2019 är Malena Mård. En av ambassadens huvuduppgifter är att främja relationerna mellan Sverige och Ryssland och att utveckla samarbetet inom områdena politik, ekonomi och kultur men ambassadören har, efter att det ryska anfallskriget mot Ukraina inleddes för ett drygt år sedan kommit att bli en av de viktigaste beskickningarna för att främja Sveriges intressen och säkerhet.

Att Mård står inför en utrotation är normalt då den ordinarie tjänstgöringstiden som ambassadör lider mot sitt slut. Tjänsten är dock inte utlyst ännu men förväntas att bli vakantsatt under våren.

Sverige står inför en farlig situation

Ett av de problem som en rotation av just ambassadören i Moskva kommer innebära är att Kreml slutat att ge viseringar eller nya ackrediteringar till de tjänstemän som Ryssland menar kommer från ovänligt eller fientligt sinnade stater. Dit Sverige tillhör. Skulle Mård kallas hem eller på annat sätt avsluta sitt ambassadörskap kommer ambassadens andreman, i detta fall chefen för den politiska avdelningen, träda in i funktionen som ambassadör.

Idag innehas befattningen som chef för den politiska avdelningen vid beskickningen i Moskva, som försett både den tidigare utrikesministern Ann  Linde (S) samt den nuvarande Tobias Billström (M) med beslutsunderlaget som baseras på Kremls narrativ av en renodlat politisk rekrytering i Johannes Danielsson med ursprung i Socialdemokraterna.

Rekordsnabb karriär – trots ostyrkta meriter

Johannes Danielsson utsågs till ministerråd samt chef för den politiska avdelningen i Moskva vid 31 års ålder efter en rekordsnabb karriär i regeringskansliet. Han började som politisk sakkunnig, eller socialdemokratisk politisk tjänsteman efter valet 2014 åt Annika Strandhäll under hennes tid som socialförsäkringsminister. Efter tio månader som poltiskt sakkunnig anställdes han av utrikesdepartementet först som politiskt sakkunnig åt Margot Wallsträm men strax därefter som andre ambassadsekreterare i Riga i två år trots att han inte genomfört diplomatprogrammet.  

Relaterat: Så byggs dynastierna på UD

Efter att ha kommit åter till Sverige inträdde Danielsson ånyo som politisk sakkunnig till utrikesminister Margot Wallström och först därefter antogs han till diplomatprogrammet. Som referens hade Danielsson bland annat Anna Ekström, då generaldirektör för Skolverket och senare utbildningsminister.

Under diplomatprogrammet kom han att befordras två gånger innan slutförd utbildning. Han själv bidrog till utbildningen genom att se till att Anders Lindberg, Aftonbladets ledarredaktör, kontrakterades som en av lärarna med programmets huvudansvarige Charlotta Sparres godkännande. 

Sparre var då huvudanasvarig för programmet och tjänstör idag som direktör vid dialoginstitutet i Amman, Jordanien. Institutet är en efterföljare till Institutet i Alexandria som kom att stängas under bitivis oklara former när Peter Weiderud, tidigare ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet avbröt sin tjänstgöring i förtid. Weiderud kom efter några månader i Stockholm istället att bli tillsvidareanställd som kansliråd med en ingångslön på 70 700 kronor per månad. En exceptionellt hög lön för den nivån.

Ryska med förhinder

Danielsson angav i sin ansökan till UD kunskaper i ryska på en nivå  som inneär en god yrkeskunskap. Danielsson angav att han, trots att han saknade formella betyg i ryska, att den håller en nivå som är adekvat för tjänstgöring i öststaterna. Han skulle enligt hans ansökan ha tillägnat sig kunskaperna i hemmet då det talas ryska där till vardags enligt hans egen uppgift och kompetensskattning.

Med vem Danielsson pratat ryska med i hemmet är dock okänt då vare sig han sambo, anställd vid UD,  eller någon i deras familjer har rysk anknytning som skulle kunna medge denna språkkunskap eller har uppgivit kunskaper i ryska. Danielssons sambo har inte angivit några kunskaper i ryska alls.

När annonsen lades ut för tjänsten som chef för den politiska avdelningen var obehindrad ryska ett skall-krav och minst en person som uppfylde det kriteriet, med en kandidatexamen i slaviska språk samt 18 еrs erfarenhet av öststatspolitik. Denne rundades när tjänsten tillsattes. Trots att den personen tidigt anmält sitt intresse och uppfyllde samtliga formella krav.

Johannes Danielsson skickar i egenskap av att vara chef för den politiska avdelningen personligen veckorapporter om utvecklingen i Ryssland direkt adresserade till ministerkansliet och utrikesminister. Sedan Danielsson tillträdde är dessa som huvudregel baserade på den engelskspråkiga versionen av Russia Today samt Bloomberg News. Ledarsidorna har tagit del av ett antal av dessa veckorapporter. Det går att direkt identifiera vilka artiklar som Danielsson kopierat och klippt in.

Danielssons tidigare arbetslivserfarenheter, innan han blev anställd som politisk sekreterare hos Annika Strandhäll var ett halvår som klockförsäljare samt som säljare av Futon-madrasser i Storbritannien.

Relaterat: Ukrainakrisen tydligör kris på UD

UD sekretessbelägger rekryteringsprocesser – I strid mot grundlagen

På UD görs nu under ledning av den nytillträdda rättschefen Ellinor Hammarskjöld och den nya personalchefen Ulrika Funered en omtolkning av grundlagen i syfte att undvika den typen av granskningar som bland annat tillsättningen av tjänster kan innebära.

Det vill säga, den kartläggning som Ledarsidorna gjort av rekryteringen av Johannes Danielsson kommer inte kunna göras längre. Trots att UD:s agerande i tillsättningen av den typen av tjänster latent kan komma att utgöra ett hot mot Sverige om de tillsätts med personal med inadekvat kompetens eller uppgivit felaktiga meriter.

Relaterat: Så kontrollerar S rekryteringen till UD även i opposition

De förteckningar som upprättas på UD som anger vem som har sökt en tjänst skall inte längre utgöra en allmän handling utan betraktas som arbetsmaterial. På så sätt kan media och allmänhet från och med reformens införande inte längrre granska om en tjänstetillsättning gått rätt till. 

UD:s reform går dessutom helt emot allt vad den nye justitieministern representerade innan han blev utnämnd till minister. 

Justitieminister Gunnar Strömmer(M) är en av grundarna till Centrum för rättvisa, en ideell organisation som främjar skyddet av individuella fri- och rättigheter i Sverige genom rättsprocesser, utbildning av unga jurister och debatt. 

Organisationen driver rättsfall för enskilda inom områdena likabehandling, föreningsfrihet, näringsfrihet, äganderätt och rättssäkerhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se