Vinnare och förlorare i EU-valet

Foto: FreeImages
  • Onsdag 21 feb 2024 2024-02-21
E-post 67

I vinnarhålet i valet till Europaparlamentet i juni återfinns främst Sverigedemokraterna och Moderaterna men även Miljöpartiet. Hopplöst ute ur bild redan innan valrörelsen gått i gång är Liberalerna. Ett parti som kommer behöva all hjälp de kan få av sina olika nätverk för att över huvud taget kunna behålla sitt enda mandat.

Inför det kommande valet till Europaparlamentet i juni har Novus Opinion genomfört en undersökning om väljarnas viktigaste frågor. Av de frågor som rankas högst finns invandringen, klimatet, energipolitiken, försvaret samt lag och ordning. Dessa frågor gynnar främst riksdagens stora partier såsom  Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Men med klimatets höga ranking kan valet även gynna Miljöpartiet. 

Svenska väljare är till skillnad från väljare i många andra länder väl införstådda att klimatet kan inte räddas med lokala beslut utan frågorna hör hemma på en högre nivå. Som europanivån.

Med tanke på att Miljöpartiet går till val med Alice Bah Kuhnke som första namn, som är populär hos väljarna, är partiets förutsättningar för att kunna behålla sina mandat goda. Det skulle dessutom på sikt gynna Bah Kuhnke på sikt som inte kandiderar som nytt språkrör efter Märta Stenevi som avgår vid en extrastämma den 28 april.

Eftersom Bah Kuhnke nu går in på sin andra mandatperiod i EUP kommer hon få en avsevärt mycket tyngre roll i parlamentet vilket gynnar hennes förutsättningar för framtiden. Med större roll i europapolitiken följer ett större medieutrymme.

Rätt hanterat kan valet till EUP 2024 bli en vinstlott för både Miljöpartiet och Alice Bah Kuhnke.

Liberalernas öde i Kreabs händer

Det parti som har de sämsta förutsättningarna att bryta igenom om väljarnas prioriteringar får råda är Liberalerna. Liberalerna går till val på i praktiken en enda fråga; att Sverige ansluter sig till Euron senast 2028. Ett nationellt beslut som inte har något med Europaparlamentet att göra. Som andranamn på valsedeln har Liberalerna rekryterat in Maria Corazza Bildt som tidigare representerade Moderaterna.

Corazza Bildt driver Euro-frågan som huvudsaklig fråga senast på plattformen X där hon delade den tidigare riksbankschefen Stefan Ingves stöd för en svensk anslutning.

Hos svenska väljare är intresset för Euron avsevärt mycket svalare. Endast tre procent anser att det är den viktigaste frågan. Desto viktigare anser det Kreabägda opinionsföretaget Demoskop frågan om Euron vara. Ett intimt samarbete med utvalda banker och mediepartners kommer vara avgörande för att få frågan om Euron att lyfta.

Maria Corazza Bildts make Carl Bildt är vice ordförande i koncernmodern Kreab World Wide.

Demoskop tog för SEB räkning fram en undersökning som visade på att enligt Demoskop har motståndet till Euron fallit ytterligare samtidigt som stödet ökat. Även de som har svårt att ta ställning har ökat. En folkomröstning idag om att ersätta kronan som valuta ger nej-sidan 41,9 procent och ja- sidan 34,0 med 24,1 procent osäkra. Gapet ”nej-ja” har därmed minskat från 19 procentenheter i maj till knappt 8 i september.

En brist i undersökningen är att Demoskop jämför sin undersökning, där 1 012 personer i den självrekryterade Inizio-panelen tillfrågats med Statistiska Centralbyråns, SCB, undersökning som bygger på ett slumpmässigt statistiskt säkerställt urval om 9 000 respondenter dragna ur folkbokföringsregistret.

Ur rapporten till SEB. I tabellen under beteckningen “SEB” menas Demoskop.

Inizio-panelen är en självrekryterad panel som byggdes upp på initiativ av Lena Mellin och Jan Helin. Panelen saknar de skydd mot intrång och manipulation som andra självrekryterade paneler så som branschledare som konkurrenten CINT tillämpar.

Samtidigt går det heller inte att jämföra siffrorna med SCB då de bygger på helt andra och i grunden olika metodval.

Varför Demoskop väljer att blanda icke jämförbara metoder och även andras studier i sina rapporter som den som undertecknats av SEB Seniorekonom Robert Berqvist går inte att få ett ordentligt svar på. Karin Nelsson, VD för Demoskop menar dock på en direkt fråga att

”Demoskops undersökningar håller en hög kvalitet och vi prickade valresultatet 2022”

Fortfarande saknas svar frågan om det sätt som Demoskop arbetat med Euro-mätningarna som redovisas av SEB vilar på dokumenterad empiri samt vetenskaplig grund.

Idag är Aftonbladet och Svenska Dagbladet Demoskops mediapartners. Ett samarbete som främst gynnar Demoskop då SvD tidigare förknippats med seriös journalistik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se