EU pressar på för införande av Chat Control trots låg insikt i väljarkåren

Artificial intelligence prompt completion by dalle on Wikipedia
  • Onsdag 3 maj 2023 2023-05-03
E-post 416

Svenskarna känner inte till EU förslaget Chat Control. Det visar en färsk undersökning från Novus Opinion som presenterades under gårdagen. Systemet drivs av bland annat kommissionären Ylva Johansson (S) i EU-kommissionen och kommer innebära stora, inte sällan automatiserade repressiva ingrepp i EU-medborgarnas vardagsliv.

Svenskarna känner inte till EU förslaget Chat Control, när de blir informerade om den anser endast 13 % av svenskarna att det är ett mycket bra förslag. Novus undersökning visar också att svenskarna inte är beredda att rutinmässigt ge upp sin integritet, bara 6 % har inga problem alls med att myndigheter och internetleverantörer kan se vad man skriver eller sparar för filer. Men man kan delvis tänka sig att ge upp sin integritet för att hjälpa polisen i sin jakt mot kriminella. Dock skall det endast ske i samband med brottsmisstanke. Man litar inte heller på att lagrad information inte kan komma på avvägar och få spridning utan myndighetsbeslut.

sammanfattar Torbjörn Sjöström, VD för Novus, sin senaste opinionsundersökning vilken kommenterades av Svenska Dagbladet under gårdagen.

I undersökningen, som omfattade 1022 intervjuer på ett åsiktrepresentativt urval på åldern 18 – 84 år 20-26 april 2023. Vilket ger en god bild av vad svenska folket anser i frågan idag. Novus är ett av de få kvarvarande instituten som arbetar genomgående med beprövade metoder och inledde varje intervju med en beskrivning av vad Chat Control egentligen innebär innan respondenten fick svara på frågorna:.

EU föreslår att all kommunikation och lagring på internet skall lagras och kunna läsas för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn.

Det innebär att alla meddelanden du skickar oavsett tjänst. T.ex. all kommunikation på Epost, Facebook, Messenger skall lagras och kan skickas till myndigheter för kontroll om myndigheten ber om det.

Det innebär också att man inte kan skicka krypterade meddelande utan allt skall kunna läsas av myndigheter och internetleverantörer.

Tre fjärdedelar, eller 74 procent av svenskarna har inte hört talas om EU förslaget Chat Control, män har mycket högre omfattning än kvinnor hört talas om det, vilket ändå är värt att notera. Men ändå är kunskapsnivån låg i en sådan fråga som berör alla oavsett kön. Män har historiskt visat sig ha ett högre intresse av teknik men vad avser just Chat Control drabbar EU:s repressivitet alla lika. Även kvinnor använder internetforum i lika hög utsträckning som män.

Låg bildningsgrad bland väljare lämnar fältet fritt för kommissionen

Med den låga bildningsgraden av väljarkåren bör det stå bortom varje rimligt tvivel att de som på EU-nivå driver frågan hårdast för svenskt vidkommande, EU-kommissionären Ylva Johansson och EUP-ledamoten Tomas Tobé, är ute på djupt vatten. 

När Johansson och Tobé är eniga om någonting, oavsett om de är drivande i frågan som nu eller inte, brukar det sällan landa bra för medborgarna. Frågan om Chat Control är nu det mest akuta att försöka ta tillbaka till väljarna och snabbt dra ner det höga tempo som duon satt upp.

Skillnaden från tidigare underrättelsematerial är att det inte längre är frågan om chattloggar eller förteckningar över samtal utan även själva innehållet som ska lagras och kunna analyseras. Analyser som det kommer krävas inte bara enorm datakapacitet såsom den kapacitet som kvantdatorer att hantera utan även en form av Aritificiell Intelligens, AI. Denna AI ska då läras upp av människor innan den släpps fri att gå igenom miljon- eller miljarder chattar.

För att sedan fatta beslut om repressiva åtgärder. Att flagga för misstanke om brott, i detta fall såsom debatten förs om sexuella övergrepp mot barn.

Jägare de första att drabbas

Men en AI är inte felfri. Och inte heller en människa som ändå kan uppvisa en större förmåga att justera felaktiga bedömningar och beslut. Det är inte svårt att ta in ett av de värsta rättsfallen om just användandet av denna form av automatiserat underlag för insättande av tvångsmedel i en svensk nutida kontext.

Rättsfallet Karl Hedin.

De hemliga tvångsmedlen som sattes in mot Hedin, utan att åklagare eller domstol i efterhand kan presentera det obligatoriska beslutsprotokoll i efterhand, resulterade i att Hedin greps misstänkt för grovt jaktbrott bara timmar efter att tre personer vid NOA:s artskyddsgrupp missförstått en ljudupptagning. Ett missförstånd som ännu lättare hade skulle kunna ske på automatisk väg  av en maskin som och svarat för analys och förslag till beslut.

En inte avlägsen gissning är att dessa system inledningsvis kommer fokuseras på personer som av olika skäl har tillstånd för vapen.

En bild på en tårögd till delar avklädd minderårig i en chat mellan föräldrar kan med andra ord resultera i att två föräldrar, var och en på olika platser, bara timmarna senare kan finna sig ligga försedda med handfängsel på marken med och ansiktet mot marken. Med ett polisknä mot kroppen som håller mamma och pappa stilla på marken. Bara för att sonen längtade efter mamma eller pappa som var på tjänsteresa.

Allt som konsekvens av ett automatiserat beslutförslag, ett sömnigt vakthavande befäl och för att föräldrarna delar ett intresse för jakt och har jaktvapen hemma.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se