Fler svenska forskare kopplas till Erdogans propagandamaskineri

  • Tisdag 26 jul 2022 2022-07-26
E-post

Inför årets turkiska SETA- rapport om europeisk islamofobi har en svensk forskare från Marie Cederschiöld högskola meddelat att denne är en av de forskare som svarar för innehållet. Huruvida forskaren, med tydlig koppling till bland annat Equmeniakyrkan, bidrag till den turkiska regimens propagandainriktade låtsas-forskning innebär ett trendbrott eller mer av samma vara som tidigare återstår att se.

En gång per år publicerar den turkiska tankesmedjan SETA European Islamophobia Report. Trots att SETA hävdar att de är oberoende har de nära relationer med AKP ledd av Recep Tayyip Erdogan och organiserar flertalet akademiska paneler för att legitimera AKP:s officiella politik. Nära politiska band och i huvudsak ensidiga analyser har lett till att gruppen av varumärken som kontrolleras av SETA ofta har blivit benämnd som “AKP:s tankesmedja” eller  allmänt turkiskt ”pro-government” av västerländska medier och akademiker.

Några av de nuvarande och tidigare SETA-medarbetarna fungerar också som högt uppsatta tjänstemän eller partifunktionärer för Recep Tayyip Erdoğans presidentämbete och är också kolumnister för AKP-vänliga tidningar. İbrahim Kalın, grundare av SETA, är idag chefsrådgivare åt den turkiske presidenten och även presidentens talesperson sedan 2014. Kalin var tidigare kolumnist för den ledande pro-AKP-tidningen Sabah.

Tankesmedjan SETA arbetar inte enbart via det egna varumärket utan har fler plattformar till sitt förfogande som bland annat Politics Today och Leopold Weiss Institute.

Ett av huvudnumrren varje är är den europeiska rapporten om islamofobi. Tidigare har den turkiske utrikesministern varit officiell talare och mottagare av rapporten.

Politiskt lojala forskare står för innehållet

 

Till rapporten bidrar olika forskare från de nationella  nivåerna med sina persekiv från respektive studerade länder. För 2017 års svenska bidrag till rapporten svarade professor Mattias Gardell, Uppsala Universitet. Gardell genomförde forskningen inom ramen för hans andra åtaganden vid Uppsala Universitet och presenterades i rapporten med sitt fulla CV och referenser till hans roll i den svenska akademiska kontexten.

I 2017 års rapport menade Gardell att inte bara Amineh Kakabaveh, då medlem i V, utan även att forskare som docent Aje Carlbom samt medier som Ledarsidorna präglades av islamofobiskt och fascistiskt innehåll utan att han styrkte detta med källor. Det svenska avsnittet hade inte heller genomgått en s.k Peer-review vid Uppsala Universitet. Efterkontroller med universitetet gav att de inte kände till Gardells engagemang och tog avstånd från rapporten i sin helhet. Av rapporten framgick även att kritik mot de Grå vargarna är att betrakta som islamofobisk vilket rimmar väl med den turkiska regimens syn. 

De Grå vargarna är en del av AKP:s stödparti MHP.

 

Professor Mattias Gardells forskning finansieras uteslutande med medel från Vetenskapsrådet. Den nämnd som beviljat Gardell sina huvudsakliga forskningsmedel, nämnden för Samhällsvetenskap och Humaniora, leddes under denna period av professor Ulf Bjereld. Även Bjereld har relationer till turkisk ultranationalism genom sitt engagemang i Ship to Gaza. Förutom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är den turkiska terrororganisationen IHH medlemmar. IHH bedöms vara den terrorklassade organisationen Hamas turkiska utlöpare.

Efter den massiva kritik som framfördes i samband med 2017 års rapport från den akademiska världen utelämnades Sverige i flera år tills SETA rekryterat en ny svensk forskare för det svenska avsnittet. 

Den 29 december 2021 publicerades 2020 års rapport genom varumärket ”Leopold Weiss Institute”. I denna rapport svarade professor Masoud Kamali för de svenska delarna. 

Masoud Khamali var tidigare professor vid Mittuniversitetet i sociologi samt regeringsutredare av strukturell diskriminering, integration och makt utsedd av Mona Sahlin när hon var minister. Kamali är närmast känd som kritiker till hedersvåldsbegreppet i Sverige. Han tvingades lämna sin tjänst på Mittuniversitetet efter konflikter på arbetsplatsen där Kamali bland annat anklagades för att ha mordhotat rektorn, något han nekade till. Kamali saknar idag en akademisk plattform i Sverige.

Kamali är idag verksam vid Incare Sweden AB som VD och vetenskaplig ledare. Incare Sweden ska enligt bolagsregistret bedriva vård, omsorg och boende, företrädesvis mot målgruppen ensamkommande barn samt idka därmed förenlig verksamhet och sjukvårdsassistans. Bolaget ska arbeta med fastigheter och uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har noll anställda.

SETA:s rapport för 2020 höll i stort en liknande kvalitetsnivå som professor Mattias Gardells för 2017. Bland annat påstod Kamali att Nationaldemokraterna under 2020 skulle utgöra en viktig komponent i det islamofobiska svenska nätverket. 

Nationaldemokraterna höll sitt sista årsmöte 2011 och upplöstes formellt för åtta år sedan, 2014. Vidare presenteras Nalin Pekgul, S, som ordförande för S-kvinnor i Kamalis sakframställan över islamofober. Pekgul lämnade politiken och ordförandskapet för S-kvinnor 2011.

Andra personer eller organisationer som nämndes av Kamali som ingående i det svenska islamofobiska nätverket är Per Gudmundson, Bulletin (även fast Kamali anger SvD som arbetsgivare), docent Magnus Ranstorp, Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni samt även flertalet svenska medieredaktioner.

Relaterat: Ånyo direkta sakfel i årlig rapport om islamofobi

Årets rapport ett trendbrott?

 

Inför årets rapport, eller den som ska täcka in 2021 och som skall presenteras under hösten har SETA rekryterat bland annat diakonen i Equmeniakyrkan och forskaren Anna Ardin. Anna Ardin är för närvarande verksam med sin avhandling i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal. Marie Cederschiöld högskola är en privat högskola som drivs i aktiebolagsform med säte på Ersta Diakoni på Södermalm i Stockholm.

Skärmavbild Ardins Twitter-flöde.

 

 

Ardin har tidigare varit aktuell med att ta fram underlag till den tyske forskaren Andreas Krieg för den senares artikel om docent Magnus Ranstorp. Artikeln publicerades på SETA:s plattform Politics Today men drogs tillbaka av Krieg efter omfattande kritik samt att Kriegs arbetsgivare Kings College reagerat. Artikeln ligger dock kvar i en arabisk översättning på al Jazeera Arabic, en av Muslimska brödraskapets huvudsakliga kanaler.

Att Ardin varit Andreas Krieg behjälplig i sin sakframställan om Magnus Ranstorp vitsordades av henne själv på bl.a Twitter.

Relaterat: Så har det turkiska informationskriget inletts mot Sverige

Ardin har även publicerat två böcker som fått stort genomslag, dels den självbiografiska ”I skuggan av Assange”(Bazaar 2021) men kanske främst ”Politisk diakoni” (Argument 2019) där Ardin omformulerar det diakonala uppdraget. En bok som fått stor betydelse för hur Svenska kyrkan utvecklats under Antje Jackeléns tid som ärkebiskop.

Ardin är annars i kyrkliga kretsar mest känd för att driva opinion för en profetförklaring av klimat- och miljöaktivisten Greta Thunberg, ett förslag som hon presenterade 2019 tillsammans med Joakim Kroksson, miljödiplomerare i Svenska kyrkan.

Det går inte att negligera årets SETA-rapport i allmänhet och de svenska passagerna i synnerhet i ljuset av det turkiska motståndet mot ett svenskt Nato-medlemskap. Rapporten har tidigare fått stort genomslag i den muslimska världen i allmänhet och i de kluster som domineras av det Muslimska brödraskapet i synnerhet.

Samarbetet mellan Ardin och tankesmedjan SETA är inte heller nytt utan går tillbaka till arbetet tillsammans med Andreas Kriegs försök att framställa docent Magnus Ranstorps forskning som partisk och klandervärd.

Huruvida valet av Ardin som en av tre svenska författare kommer innebära en förändring, kvalitetsförbättring eller en mindre uttalat regimtrogen politisk partsinlaga signerad Erdogan jämfört med tidigare rapporter (Gardell respektive Kamali) återstår att se. 

På samma sätt är det inte ointressant att följa hur Marie Cederschiöld högskola, där Ardin bedriver sin forskning,  med sin styrelse förhåller sig till forskningssamarbetet med AKP och Turkiets president.

 

Prenumerera

Gillar du det vi gör? Gillar du formatet "grävande opinionsjournalistik"?

Gillar du faktabaserade artiklar som denna? Som fokuserar på sakfrågor istället för att dränka åsikter och journalistik i känslosås?

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det.

Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se