Ny inriktning på biståndspolitiken möter hårt internt motstånd på UD

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Onsdag 14 dec 2022 2022-12-14
E-post 363

Den nya inriktningen på biståndspolitiken möter starkt motstånd på UD och Sida. Motståndet bygger på att den nya regeringen inte i någon mån alls har förändrat sammansättningen av de staber som arbetar närmast ministrarna samt uppges samordnas från biståndsmyndigheten Sida.

Sverige skänker ytterligare 600 miljoner kronor i stöd till Ukraina. Det berättar handels- och biståndsminister Johan Forssell (M) för SVT Nyheter.

– Människor i Ukraina har det väldigt svårt just nu och Sverige bidrar därför med mer än en halv miljard kronor för den långsiktiga återuppbyggnaden av landet.

Detaljerna om det nya biståndspaketet presenteras senare efter Forsell träffa tkolleger och statschefer vid en givarkonferens i Paris på inbjudan från president Emmanuel Macron. Målet är att samla in pengar till återuppbyggnad och för att stärka Ukrainas motståndkraft.

– Det handlar om att bygga upp skolor som förstörts, sjukhus, infrastruktur och jordbruk. Både för att lindra nöden och för att stärka Ukrainas motståndkraft så att de orkar fortsätta stå emot invasionen, säger Johan Forssell.

Men den nya regeringens biståndspolitik möter motstånd, främst av ideologiskt betingad karaktär, på utrikesdepartementet, UD.

På UD har den nya departementsledningen, d.v.s utrikesminister Tobias Billström och handels- och biståndsminister Johan Forsell låtit behålla sina företrädares, d.v..s Ann Lindes och Margot Wallströms politiserade ”opolitiska” personal med vidhängande personalpolitik.

Relaterat: Så fungerar “opolitisk” personalpolitik

Särskilt tydligt är detta i Ministeransliet där exempelvis utrikesrådet för politiska frågor, Elinor Hammarskjöld,  som varit ledande i att genomföra Lindes, Wallströms och inte minst Söders politisering av tjänstemannakåren återfinns i sin roll som högste ”opolitiske” tjänsteman. Äveen utrikesrådet för biståndsfrågor Helen Eduards, en inom departementet känd socialdemokratiskt lojal ”opolitisk” tjänsteman, återfinns där. 

Även de samordnare som tjänstgör närmast ministrarna har kunnat fortsätta sina tjänster. En samordnare kan beskrivas som en personlig assistent som har total inblick i ministerns arbete.

Särskilt förvånande är att Johan Forssell valt att behålla sin företrädares samordnare, Maria Ermanno Fäldner. Fäldner rekryterades in för att arbeta med Margot Wallströms och den tidigare kabinettssekreteraren Annika Söders (S) initiativ för en resolution mot kärnvapen. Denna motion initierades partiinternt Socialdemokraterna av Pierre Schori. Maria Ermanno Fäldner kom innan hon började hos Margot Wallström från statsrådsberedningen under Stefan Lövens tid som statsminister.

Fäldner har en bakgrund som bättre passar den feministiska utrikespolitiken än den nya inriktning som regeringen i varje fall utåt har kommunicerat.

Fäldner rekryterades av den tidigare utrikesministern Wallström. Kompetensmässigt har Fäldner i huvudsak vilat på att hon varit ordförande för Svenska Freds. Fäldner var tidigare, inann den roll hon har idag som även omfattar handelsfrågor som hon aldrig tidare kommit i kontakt med, utlånad till Statsrådsberedningen för att hantera Brexit-frågor.  Fäldner lämnades dock tillbaka efter en kort tid då hon inte ansågs möta den kompetensprofil som krävdes på den högsta nivån i regeringen.

Även Dirty Dozen fortsätter att från sina tidigare tjänster att verka utifrån den inriktning som Ann Linde lämnade bakom sig.

Relaterat: Oro på UD – 261-listan inte färdigbelönade

Källor inom Regeringskansliet, inte bara UD, menar att detta har en direkt påverkan på den förda politiken. Eller den politik som den nya regeringen försöker föra.

Socialdemokraterna, främst de ”opolitiska” tjänstemännen på UD, visade tidigt ett starkt motstånd mot att  stödja Ukraina i början av kriget, Motståndet mot detta och även medlemsskapet i Nato späddes på med uttalanden från UD om att det inte skulle komma några flyktingar. Ett narrativ som ytterst formulerats av de Kreml-trogna delar av socialdemokratin och fredsforskningsinstitutet Sipri. Sedan i maj i år är den tidigare statsministern Stefan Löfven ordförande för Sipri.

Relaterat: Löfven och Sipri om kärnvapen: USA:s kärnvapen är problemet – inte Rysslands

Den ökade stödet till Ukraina som såväl utrikesminister Tobias Billström (M) som Forsell kommunicerat är tänkt att tas ur angiven biståndsram. Men det möts av ett starkt motstånd från allt från samordnare till Utrikesråd och enhetschefer.

De senaste veckorna har problemen förstärkts när det gäller arbetet med inriktningen, eller regleringsbrevet av Sidas verksamhet under 2023. 

De “opolitiska” (S -) tjänstemännen ägnar för närvarande huvuddelen av sin tid åt att förklara för de nya ministrarna hur svårt detta är och hur många intressen som krockar med varandra istället för att söka lösningar på den nya politiska inriktningen. Dessa “opolitiska” tjänstemän får sitt huvudsakliga underlag från den tidigare socialdemokratiske partisekreteraren Carin Jämtin som idag är generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se