Vart tog BLM-rörelsen vägen?

Black Lives Matter Sverige / Polisen. Logo samt avbildning Polisens Facebook. Montage.
  • Lördag 3 jul 2021 2021-07-03
E-post 3518

I vaket efter mordet på en polisman i Biskopsgården är det påfallande tyst från en medborgarrättsrörelse som under 2020 omhuldades av framför allt politiker till vänster i det politiska landskapet. BLM-rörelsen i Sverige följer en internationell trend och blir allt tystare vartefter effekterna av deras föreslagna politiska åtgärder blir allt tydligare där de genomförs.

I spåren efter det som nu av polis officiellt rubricerar som på mord på en polisman i Biskopsgården har rapporteringen om andra dödsfall i det närmaste försvunnit eller förminskats till att endast rapporteras i notisform. Ett sådant exempel var det mord som skedde i Huddinge under natten till fredagen. Och även om mordet i Biskopsgården även var att se som en attack mot statens våldsmonopol säger det en del om utvecklingen. 

Nyheter om våld som leder till dödsfall blir allt mer sporadiska eller har en kort livslängd i nyhetsflödena trots att något trendbrott inte rapporterats efter att Sverige i en studie av Brottförebyggande rådet konstaterades vara ett av Europas farligaste länder att leva i. Risken att dö som offer av dödligt våld är idag mer än dubbelt så hög  i Sverige än det europeiska snittet.

Det dödliga våldet ser nu ut att ha normaliserats i media på en avsevärt mycket högre nivå än när regeringen Löfven tillträdde.

Men samtidigt har även Black Lives Matter-rörelsen tystnat under 2021. Den del av medborgarrättsrörelsen som i USA, men även i Sverige, kräver att polisens arbetsmetoder skall genomgå en översyn samt kraven på att den i vissa fall drar sig tillbaka. Det dödliga våldet har, visar det sig, slagit hårdast mot de områden och de miljöer som domineras av utrikesfödda eller klassas som utsatta områden på något sätt. Även om det inte finns någon exaktare statistik så är våld med dödlig utgång vanligare förekommande i utanförskapsområden än i områden som Djursholm och Östermalm samt att det inte kan uteslutas att det finns även inkomstfaktorer som pekar i den riktningen.

I USA kommer nu de första siffrorna på hur det har gått i de områden där den politiska nivån vikt sig för opinionen under fjolåret och avfinansierat delar av poliskåren eller tvingat den till andra arbetsmetoder.

Daily Caller News Foundation, DCNF, har gjort en sammanställning av utvecklingen för årets sex första månader i de sex större städer som begränsade eller kraftigt minskade anslagen till polisen. Svarta människor har representerat en större andel av mordoffer jämfört med förra året.  DCNF analyserade både polisavdelningsdata och mordrapporter som sammanställts av lokala nyhetsbyråer för att avgöra hur svarta människor har blivit utsatta efter polisreformerna som genomförts under 2020.

DCNF samlade in morddata från Chicago, Baltimore, Milwaukee, Pittsburgh, Los Angeles och Indianapolis, några av de städer där sådan information är lätt tillgänglig. De flesta större städer har  annars begränsad statistik som spårar etnicitet.

Antalet mord i sex större städer spridda över USA har ökat jämfört med förra året, vilket oproportionerligt drabbar svarta människor, enligt brottsdata.

”Vi ser en uppgång i våldsbrott över hela landet, särskilt vapenvåld”,

säger borgmästaren i Miami, Daniella Levine Cava, till The New York Times.

I Chicago har svarta människor varit offer för ungefär 81 procent av de 317 morden under de första sex månaderna 2021. En ökning från cirka 70 procent av de 295 mord som begicks under de första sex månaderna 2020.

Den före detta kommunfullmäktiges ordförande i Baltimores, Brandon Scott, som nu är stadens borgmästare, menade efter att fulllmäktige röstade för att ta bort finansiering från stadens polisen förra året, att 

“Jag är stolt över att leda ett stadsfullmäktige som tog det första steget för att ansvarsfullt minska Baltimores budgetberoende av polisarbete”

Sedan beslutet fattades har andelen svarta mordoffer ökat från 39 till 45 procent i staden.

Samma utveckling kan ses i Pittsburgh, Milwaukee, Los Angeles och Indianapolis.

Endast en av de granskade städerna har påbörjat steg för att reversera neddragningsbesluten. I Los Angeles har man lokalt tagit beslut om att öka ordningsmaktens budget i de offentligt ägda kommunikationerna.

Den tystnad som idag sprider ut sig inom den amerikanska BLM-rörelsen, som varit norm- och tongivande för den svenska är anmärkningsvärd. Och det kan inte uteslutas att samma tystnad nu sprider sig i den svenska BLM-rörelsen när polismordet i Biskopsgården sätter ljuset på hur situationen för de boende egentligen är i dessa områden.

Där dödligt våld visar sig ha inte bara en ökande trend i utanförskapsoråden som internationellt står i direkt proportion till polisnärvaron utan även visar sig ha en nästan övertydlig etnisk markör.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se