Så förändras det Muslimska brödraskapets struktur i Sverige

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Fredag 7 jan 2022 2022-01-07
E-post 433

Inför 2022 finns det tydliga tecken på att det Muslimska brödraskapet än mer kommer förändra strukturen och metoderna för sin finansiering av skattemedel. Från de friskolor och friskolekoncerner samt studieförbund som tidigt kom att finansiera verksamheten glider den över till andra anslagsposter i statbudgeten.

Överfinansierade studieförbund och religiösa samfund har erhållit mångmiljonbelopp av regeringen under Coronakrisen trots att dessa inte direkt omfattas av stödet. Samtidigt visar Ledarsidornas granskning att inte minst studieförbunden systematiskt försökt att tillskansa sig än mer medel genom att rapportera in för höga lönenivåer för de personer man sökt stöd för.

Relaterat: Tveksamheter kring utbetalning av Corona-stöd

Just studieförbunden finns det frågetecken kring, om dessa verkligen omfattas av lagen om korttidsarbete som explicit undantar all skattefinanierad verksamhet från det som kom att bli Corona-stödet. Studieförbunden är idag överfinansierade och Folkbildningsrådet är för närvarande under granskning av Riksrevisionen efter att omfattande oegentligheter uppdagats. 

Oegentligheter inom Folkbildningsrådets verksamhet som Ledarsidorna och opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell pekat på sedan 2015 och som sedan kom att uppmärksammas av forskarna Aje Carlbom och Magnus Ranstorp för att slutligen avslöjas i större sammanhang av TV4. En del av de organisationer som kommit att omfattas av tveksamheter är de organisationer som kan kopplas till det Muslimska brödraskapet.

Ledarsidornas granskning visar att den organisatoriska och finansiella strukturen som Brödraskapet har kommit att organisera har en lång historia. Redan 1990 genomfördes ett möte med representanter från Muslimska brödraskapet i USA på Hotell Malmen i Stockholm av Islamiska Föreningen i Stockholm, det som idag är Stockholms moské. Stockholms moské är öppen med sin tillhörighet i Brödraskapet genom flera uttalanden från dagens imam Mahmoud Khalfi.

Detta möte, med urkunder såsom mötesanteckningar, kommer redovisas i uppföljaren till ”Islamismen i Sverige” med planerad utgivning maj 2022.

Medlemmar ur Stockholms moské har under den tid de varit medlemmar samt efter att de lämnat Sverige varit engagerade i smuggling av vapen till IS eller att ha anslutit sig till allierade till IS/al Qaida. Stockholms moské är att anse som en av Sveriges mest radikaliserande miljöer men är samtidigt den moské som flertalet representanter från Svenska kyrkan föredrar att samarbeta med. Samma förhållande råder i relation till främst Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Stockholms moské är själva navet i Islamiska Förbundet i Sverige som är den stiftelse som kontrollerar finansieringen av Brödraskapet genom studieförbundet Ibn Rushd samt biståndsorganisationerna Islamic Relief och Muslim Aid.

Relaterat: Islamic Reliefs våldsamma historia

Muslim Aid förhandlar för närvarande, enligt egna uppgifter, med biståndsmyndigheten Sida att upphöjas till samma status som Islamic Relief åtnjuter. Att så som strategisk partner till Sida erhålla av skattemedel finansierade ramanslag att själv fördela utan egentlig intervention från myndigheten. Islamic Reliefs årliga anslag överstiger 100 miljoner kronor.

Det finns idag en trend att Brödraskapet dels breddar sin finansiering av allmänna medel till att omfatta fler budgetposter men det tydligaste är att de idag mer och mer samlar sin verksamhet i budgetposter som är svåra att granska för externa. Såsom medborgare, media men även utredande myndigheter. Genom att lägga en större vikt vid utlandsbistånd försvåras granskningen av att detta dels skyddas av utrikessekretess, dels av att utlandsbiståndet vilar på ett stort samarbete med civilsamhällesorganisationerna.

Dessa organisationer har ingen skyldighet att ens internt för medlemmarna redovisa hur de fördelar anslagna medel. 

Relaterat: Svenska kyrkan uppträder öppet med Muslimska brödraskapet under COP 26

Forum Civ, eller tidigare Forum Syd är det tydligaste exemplet som själva förfogar över en kvarts miljard kronor av skattemedel varje år och där de fördelar dessa mellan medlemmarna utan att medlemmarna själva har full insyn. Såväl Muslim Aid, Islamic Relief som ACT Svenska kyrkan är medlemmar i Forum Civ. Och Muslim Aid söker nu status som strategisk partner till Sida för att kunna öka intäkterna av skattemedel ännu mer.

För närvarande granskar Riksrevisionen biståndsmyndigheten Sidas kriterier och urval av strategiska partners.

Inför 2022 är det inte uteslutet att Brödraskapet än mer kommer förändra strukturen och metoderna för sin finansiering av skattemedel. Från de friskolor och friskolekoncerner samt studieförbund som tidigt kom att finansiera verksamheten glider den över till andra anslagsposter i statbudgeten. 

Det finns tydliga tecken på att trenden med fler källor av finansiering kommer bestå och utökas samtidigt som så mycket som möjligt skall in under sådan verksamhet som kan skyddas av sekretess.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se