Socialdemokraterna gör en identitetspolitisk u-sväng i opposition

Magdalena Andersson / Socialdemokraterna. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Söndag 2 okt 2022 2022-10-02
E-post

Socialdemokraterna kommer att få gott om tid till politiskt förnyelsearbete under den kommande mandatperioden. Ett förnyelsearbete vars riktning det går att predestinera redan nu genom valet av nya gruppledare i riksdagen.

Efter valförlusten står Socialdemokraterna inför flera tunga arbetsuppgifter. Inte bara förlorade runt 240 politiska tjänstemän, inklusive ministrarna, sina arbeten och ska finna nya försörjningar utan hela partiet står inför ett reformarbete om makten ska vinnas åter. Då centerpartiet gjort sig själva till en lam anka efter Annie Lööfs avgång och inte kommer att ha tagit några nya inriktningsbeslut innan den ordinarie partistämman i november 2023 är ett socialdemokratiskt återinträde i Rosenbad osannolikt utan ett extraval.

Relaterat: Dålig stämning i riksdagen efter valet

Av de som nu ser ut att lämna politiken finns bland annat tidigarer infrastrukturministern Tomas Eneroth. Eneroth sitter kvar som infrastrukturminister i den S-ledda övergångsregeringen fram tills det att Ulf Kristersson lyckats forma sin nya ministär. Därefter väntar en riksdagsplats. Men han kommer inte att behålla den platsen fram till nästa val meddelade han till DN. 

Eneroth är 55 år gammal och har tillbringat i princip hela sitt yrkesliv i riksdagen. Eftersom han omfattas av övergångsreglerna, att ha suttit minst tre mandatperioder samt fyllt 50 omfattas Eneroth av de s.k. övergångsregelverket och har rätt till riksdagspension fram till ålderspensionen inträder. Det skulle innebära 2/3 av rikdsdagsarvodet efter några års nedtrappning som garantiinkomst. Avgående statsråd har dessutom ett års karantän innan de kan ta jobb som anknyter till deras tidigare uppdrag. Eneroth menar dock att han kommer att fylla någon politisk funktion äver efter det han lämnat riksdagen.

Med Eneroth borta från det inrikespolitiska arbetet kommer hans roll fyllas med andra namn och frågan är nu i vilken utsträckning som Socialdemokraterna kommer att förändras. Av de som finns kvar har vissa redan fått nya uppdrag medans andra försvunnit in i skuggorna. Vilka som finns kvar avgör i stor mån på vilka områden som Socaldemokraterna kommer förändras.

Där ger sammansättningen av Socialdemokraternas nyutsedda gruppledare en viss, till och med stor, vägledning.

Förstärkt identitetspolitik

 

Till gruppledare i Finansutskottet och Försvarsutskottet har Mikael Damberg respektive Peter Hultqvist utsetts. De kliver därmed över till sina motsvarande funktioner i riksdagen efter det att de lämnat regeringen vilket innebär att det inte blir någon egentlig förändring av den förda politiken inom dessa områden.

På justitieområdet ersätter Ardalan Shekarabi Morgan Johansson som rättspolitiskt ansvarig. Morgan Johansson, som ansvarat för rättsområdet sedan mer än tolv år, först som talesperson, sedan som ordförande i Justitieutskottet under en mandatperiod och slutligen som justitieminister i åtta år är Johansson direkt ansvarig för utvecklingen av polis- och rättsväsende under mer än ett decennium. En politik som havererat där han hade fått svårt att verka med trovärdighet. Johansson tar nu över utrikesfrågorna från Kenneth G Forslund som blir vice talman.

Johansson har aldrig tidigare sysslat med utrikespolitik av denna karaktär varför utnämningen sannolikt bara är ett tillfäligt steg bort från riksdagen och politiken. Johansson kommer lämna i ”good standing” genom att inte förnedras nämnvärt och finns med stor sannolikhet med på den lista som Magdalena Andersson tar med sig till Ulf Kristersson om vilka tidigare statsråd som ska omfattas av utnämningsmakten.

Men även om regeringen för var tid förfogar över denna makt självständigt är det inte uteslutet att en reträttpost som landshövding, generaldirektör eller ambassadör kommer föranleda prrotester från delar av regeringsunderlaget. Sverigedemokraterna kan komma att ha kraftiga synpunkter på om Johansson skulle erbjudas ett alltför generöst erbjudande om en karriär utanför dagspolitiken.

Med valet av Shekarabi som rättspolitisk talesperson följer en fingervisning om vad som kan komma att vänta. Även om Shekarabi är forskarutbildad jurist så är det en signal om att han stärkt sin ställning i partiet. Shekarabi har som minister dels ansvarat för kommunernas utveckling som civilminister men den senaste mandatperioden ansvarat för socialförsäkringarna, ett av de tyngsta områdena inom varje regering i allmänhet och en socialdemokratisk regering i synnerhet. Med rättsområdet som komplement blir Shekarabi en nyckelspelare för Socialdemokraternas utveckling.

Och trots att Shekarabi hållit en låg profil i partiet och inte varit helt lätt att placera så tillhör han Uppsala partidistrikt som vid sidan av Skåne och Stockholms stad är de mest identitetspolitiskt inriktade. Shekarabi har en stark position i den muslimska väljargruppen och har tidigare som SSU-ordförande uppträtt med organisationer eller personer som står eller stått det Muslimska brödraskapet nära eller varit helt under deras kontroll.

Även Anna Ekström, den socialdemokratiske utbildningsministern i ministär, tillhör Uppsala partidistrikt. Ett partidistrikt som är minst lika mycket motståndare till en kritisk granskning av statsbidragen som Skåne och Stockholms stad.

Relaterat: Regeringen tillsätter lojal utredare av statsbidragen

Med utnämningen blir Shekarabi i praktiken nummer tre i partiet efter Magdalena Andersson och Mikael Damberg och en tydlig kandidat för ordförandeposten den dagen som Andersson lämnar in.

Stockholms stad överrepresenterade

 

En annan signal som kan sägas styrka att Socialdemokraterna kommer ligga kvar i en identitetspolitisk huvudfåra är att Anders Ygeman är kvar och återigen byter portfölj. Ygeman blir partiets socialförsäkringspolitiske talesperson utan att ha tidigare erfarenhet på området. Innan 2014 var Ygeman bland annat ordförande i riksdagens Transportutskott och kom sedan inledningsvis att som inrikesmininster ansvara för delar av rättsväsendet under Morgan Johansson som justitieminister. 

Med ett kort avbrott som gruppledare för riksdagen efter att ha tvingats avgå efter sekretesshaveriet på Transportstyrelsen kom Ygeman åter som digitaliseringsminister under regeringe Löfven II. Ygeman är helt enkelt en inrikespolitisk diversearbetare och med en tillhörighet i Stockholms Arbetarekommun som ordförande förstärks bilden av ett parti som gräver sig djupare ner i den identitetspolitiska traditionen.

Från Stockholms Arbetarekommun kommer även partiets gruppledare i Kulturutskottet, Lawen Redar. En post hon haft även förra mandatperioden. Även Redar har en stark identitetspolitisk profil och har konsekvent motsatt sig all form av granskning av bland annat statsbidragen till civilsamhället. Ett motstånd som vann gehör från inte bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet utan förstärktes efter att Per Lodenius, Centerpartiet, samt Christer Nylander, Liberalerna bytt sida i utskottet under den förra mandatperioden.

Relaterat: Så kompakt är socialdemokraternas motstånd mot granskningen av Folkbildninsrådet

Riksrevisionen, som står helt utan inflytande från såväl riksdag som regering, kunde dock på egen hand genomföra en utredning som kunde avslöja oegentligheter som ackumulerat visar att så mycket som 100-tals miljoner i statsbidrag går till icke-statsbidragsberättigad verksamhet.

Det närliggande Utbildningsutskottet får nu Åsa Westlund som socialdemokratisk gruppledare. Westlund är gift med Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg och räknas trots att hon tillhör Stockholms läns partidistrikt mer till partiets identitetspolitiska falang.

När gruppledarposterna nu fördelats för Socialdemokraterna framgår det med viss tydlighet att partiet mycket väl kan falla tillbaka i en identitetspolitisk utveckling som den som rådde innan Stefan Löfven tillträdde. 

Och  därmed att resan bort från sitt ursprung – LO-kollektivet och den del av medelklassen som valt en socialdemokratisk hemvist kommer att fortsätta.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se